บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Pressure Measurement

Pressure s the energy group of clustering voltages, with the ratio of the forces acting perpendicular to one unit of space, made by solids, liquids or gases

The pressure units are as follows

⇛ psi

⇛ ftH2O

⇛ oz/in

⇛ Mpa

⇛ kPa

⇛ inHg

⇛ atm

⇛ kg/cm2

⇛ mmHg

⇛ bar

⇛ cmH2O

⇛ inH2O

⇛ mbar :

Pressure Conversion Table

  psi kPa kg/cm2 cmH2O ftH2O inHg mmHg inH2O oz/in atm bar mbar Mpa
psi 1 6.894757 0.070306958 70.306927 2.306723 2.03602 51.71486 27.68068 16 0.068046 0.06894757 68.9476 0.00689
kPa 0.1450377 1 0.01019716 10.19745 0.3345618 0.2952997 7.50061 4.01472 2.320603 0.009669235 0.01 10 0.001
kg/cm2 14.223343 98.06694 1 1000.026 32.809312 28.95901 735.5588 393.711806 227.57349 0.967841596 0.98066494 1013.25 0.09806
cmH2O 0.0142229 0.0980634 0.00099997 1 0.032808 0.0289581 0.7355372 0.3937 0.227566 0.000967814 0.000980634 0.9806 0.00098
ftH2O 0.433515 2.968961 0.03047912 30.48 1 0.882646 22.4192 12 6.93624 0.02949896 0.02968961 29.689 0.00298
inHg 0.4911542 3.386389 0.0345316 34.53253 1.132957 1 25.4 13.595484 7.85847 0.0334211 0.03386389 33.8639 0.00386
mmHg 0.0193368 0.1333225 0.00135951 1.359554 0.0446046 0.039370079 1 0.535255 0.3093888 0.0013157895 0.001333225 1.33322 0.00013
inH2O 0.03612628 0.2490819 0.00254219 2.54 0.08333 0.0735539 1.8682683 1 0.57802 0.00245825 0.002490819 2.49089 0.000249
oz/in 0.0625 0.4309223 0.004394308 4.394308 0.14417 0.12725125 3.23218 1.73004 1 0.004252875 0.004309223 4.309 0.0004309
atm 14.696 101.32535 1.033231 1033.2633 33.8995 29.9213 760 406.794 235.136 1 1.0132535 1013.25 0.1013
bar 14.5038 100 1.019716 1019.7466 33.4833 29.53 750.0626 401.8596 232.0608 0.986923 1 1000 0.1
mbar 0.0145 0.1 0.001019 1.019 0.003456 0.02953 0.75006 0.40146 0.23206 0.00099 0.001 1 0.0001
Mpa 145.0377 1000 10.197 10197.45 334.56 295.299 7500.61 4014.74 2320.603 9.669 10 10000 1

All pressure Measurement

Pressure Meters
Pressure Data Logger
Manometers
Vacuum Meters
Digital Manifold Gauges
Pressure | Transmitter Sensor
Force Gauges
Tension Meters
Prescales