บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เทปวัด

เทปวัด Measuring Tape

 เทปวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter tape สำหรับวัดท่อหรือวัสดุทรงกลม  เพื่อหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที่วัด

 เทปวัดขนาดเส้นรอบวง PI Tape สำหรับวัดเพื่อหาเส้นรอบวง 

 

วิธีการใช้งานเทปวัด

1. ใช้เทปวัดรอบวัตถุทรงกลมที่ต้องการวัด

2. อ่านค่าที่วัดได้ตามรูป สำหรับเทปที่วัดได้ทั้งเส้นผ่าศูนย์กลาง diameter และเส้นรอบวง PI ให้กลับด้านเทปเพื่อวัดค่า

 

5 รายการ

ต่อหน้า

5 รายการ

ต่อหน้า