บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

ไฟฟ้าสถิต(ESD: Electrostatic Discharge)

ไฟฟ้าสถิต(ESD:Electrostatic Discharge) ไฟฟ้าสถิต(ESD: Electrostatic Discharge) คือความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าภายในหรือบนพื้นผิวของวัสดุหนึ่ง ประจุยังคงอยู่กับที่จนกระทั่งมันสามารถจะเคลื่อนที่โดยอาศัยการไหลของอิเล็กตรอน (กระแสไฟฟ้า) หรือมีการปลดปล่อยประจุ (electrical discharge) ไฟฟ้าสถิตมีชื่อที่ขัดกับไฟฟ้ากระแสที่ไหลผ่านเส้นลวดหรือตัวนำอื่นและนำส่งพลังงาน

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต Electrostatic Field

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต Electrostatic Field รุ่น FMX-004 และ SCS 718      ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมรู้จักไฟฟ้าสถิต เป็นอย่างดีเนื่องจากไฟฟ้าสถิตเป็นตัวการสำคัญที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเกิดความเสียหายซึ่งไฟฟ้าสถิต ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น อุปกรณ์จำพวก IC ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำมักมีความไวต่อไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์