บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

5 วิธีดูแลรักษารถยนต์

หน้าฝนแบบนี้อย่าปล่อยให้รถขาดการดูแล 1 . ทุกเช้าควรเดิน ตรวจรอบคันรถยนต์ก่อนขึ้นเสมอ สิ่งแรกที่เห็นเลย คือ ลมยางรถยนต์ สามารถมองด้วยสายตาได้เลย ลมยางที่ไม่เท่ากันจะส่งผลต่อการทรงตัวของรถ ตรวจดูที่ปัดน้ำฝนว่ายางปัดสภาพพร้อมการใช้งานไหม 2 . ก้มดูใต้ท้องรถ รอยหยด รอยรั่ว ต่างๆ หากเป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย

เครื่องวัดความเงา (Gloss Meter)

 เครื่องวัดความเงา (Gloss Meter) คือ เครื่องวัดคุณสมบัติการสะท้อนแสงบนพื้นผิวของวัตถุ วัตถุที่ใช้ทดสอบมีหลากหลายประเภทซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น อโลหะ (Non-metal) มีคุณสมบัติการสะท้อนมากเมื่อมุมในการวัดมาก ๆ(วัดจากเส้นตั้งฉากวัตถุ) หรือ โลหะ (Metal) มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงได้มากที่มุมเล็ก ๆ  เห็นได้ว่าวิธีการวัดความเงาจึงมีมุมที่แตกต่างกันไปตามประเภทวัตถุทดสอบ