บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

FLIR MR60 เครื่องวัดความชื้นวัสดุ | Moisture Meter Pro

FLIR MR60 เครื่องวัดความชื้นวัสดุ | Moisture Meter Pro 2 in 1 ช่วยให้การวัดความชื้นวัสดุเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถตรวจวัดค่าความชื้น (Moisture) ร่วมกับ Pinless Sensor โดยใช้หลักการของ Electromagnetic Wave technology ที่ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ พร้อมทั้งยังมี Pin probe รวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐาน ไว้สำหรับวัดความชื้นเฉพาะจุด

ความชื้นในอากาศที่เหมาะสม กับร่างกาย

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ..คลิ๊ก! ◼ แล้วความชื้นอากาศที่เหมาะสม กับ ร่างกายมนุษย์ ล่ะเท่าไร ?… ◼ ปัญหาต่อสุขภาพ ◼ จะรู้ได้อย่างไร เมื่อความชื้นอากาศที่สูงเกินไป ◼ จะรู้ได้อย่างไร เมื่อความชื้นอากาศที่ต่ำเกินไป ความชื่นที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์  ? โดยทั่วไปปกติอุณหภูมิค่าเฉลี่ยภายในร่างกายมนุษย์ มีค่าประมาณ 37 องศาเซลเซียส แล้วความชื้นอากาศที่เหมาะสม กับ ร่างกายมนุษย์ ล่ะเท่าไร ?… ความชื้นสัมพันธ์ที่มนุษย์รู้สึกสบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40 % RH – 60 % RH เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 18 องศา เซลเซียส มนุษย์จะรู้สึกไม่สบายตัว

การวัดความชื้นข้าว

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ..คลิ๊ก! ◼ เข้าเรื่องการวัดความชื้นข้าว ◼ จากตัวอย่างการวัดความชื้นข้าวเปลือก ◼ ขั้นตอนการตากข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพ ◼ หลังจากทดลองวัดความชื้นเมล็ดข้าวสาร การวัดความชื้นเมล็ดข้าวจำเป็นยังไง แล้วทำไมถึงต้องวัด? ความชื้นในเมล็ดข้าวมีความสำคัญมากในการซื้อขายข้าวเพราะปริมาณความชื้นในเมล็ดข้าวมีผลโดยตรงต่อน้ำหนัก คุณภาพ และการเก็บรักษา โดยตลาดกลางการเกษตร สหกรณ์การเกษตร โรงสี จะตรวจสอบน้ำหนัก ความชื้น คุณภาพข้าว เพื่อกำหนดราคาซื้อขาย ดังนั้นหากข้าวที่กำลังนำไปขายมีความชื้นที่สูงกว่ากำหนดจะถูกหักราคา หรือลดน้ำหนัก

ความชื้นกับคุณสมบัติไม้

ความชื้นกับคุณสมบัติไม้ โดยทั่วไปเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม้ยืดและหดตัวอยู่เป็นประจำ เช่น ประตูหรือหน้าต่างบานไม้ ที่บางครั้งเปิดไม่ได้หรือว่ามีความฝืดเวลาที่เราเปิดในบางช่วงฤดูหรือเวลา โดยการยืดหดตัวของไม้นั้นมากจากความชื้นที่เปลี่ยนแปลงทำให้คุณสมบัติของไม้นั้นเปลี่ยนแปลงโดยความชื้นที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณสมบัติของไม้เปลี่ยนแปลง

การทดสอบความชื้นพื้นปูนรุ่น CME4 Moisture Content ก่อนการทาสีอีพ็อกซี่

การทดสอบความชื้นพื้นปูนรุ่น CME4 Moisture Content ก่อนการทาสีอีพ็อกซี่ การทดสอบความชื้นพื้นปูน Moisture Content ของพื้นปูนก่อนการทาสีอีพ็อกซี่นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ หากเราไม่รู้หรือไม่มีการทดสอบความชื้นของคอนกรีตแล้ว การทาสีอีพ็อกซี่หรือสีอื่นลงไปก็มีแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดการหลุดร่อนและสร้างปัญหา

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น Moisture Balance

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น Moisture Balance ทำไมต้องวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ เพราะวัสดุมีความชื้นเป็นส่วนประกอบ ซึ่งปริมาณความชื้นดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกับวัสดุนั้นๆ ดังนั่นเมื่อเรานำวัสดุต่างๆ มาใช้งานจึงต้องมีการคำนึงถึงเนื่องจากมีผลกระทบเช่น เช่น ■ ระยะเวลาการเก็บรักษา ■ การจับตัวของผงแป้ง ■ ปัจจัยในขบวนการผลิต การวิเคราะห์หาความชื้น จึงเป็นการตรวจสอบอย่างหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก เพราะปริมาณ

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก วิธีการวัดค่าความจุไฟฟ้าของเมล็ดพืช (Dielectric Methods, Capacitance) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก วิธีการวัดค่าความจุไฟฟ้าของเมล็ดพืช (Dielectric Methods, Capacitance) ค่าความจุไฟฟ้าของวัสดุขึ้นอยู่กับค่าความชื้นและความสามารถของตัวเก็บประจุ (condensor) หรือค่าความจุไฟฟ้าเป็นผลมาจากคุณสมบัติไดอิเลคตริคของวัสดุที่ใส่อยู่ระหว่างแผ่นคู่ขนานของตัวเก็บประจุ โดยวัสดุที่มีความชื้น

การวัดความชื้นวัสดุแบบไม่ทำลายพื้นผิว(Pinless Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยี

การวัดความชื้นวัสดุแบบไม่ทำลายพื้นผิว(Pinless Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยี Electromagnetic Wave Technology การวัดความชื้นแบบไม่ทำลายพื้นผิว เป็นเทคโนโลยีใหม่นี้ใช้หลักการทำงาน ที่เรียกว่า “Electromagnetic Wave technology “ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้ โดยไม่ต้องเจาะ หรือทำลาย

การวัดความชื้นวัสดุแบบทำลายพื้นผิว (Pin Moisture Meter) ด้วยเทคโนโลยี Resistance Technology

การวัดความชื้นแบบทำลายพื้นผิว จะใช้หลักการทำงาน ที่เรียกว่า “electrical resistance “ซึ่งเราจะสามารถทราบค่าความชื้นได้ โดยการทิ่มโพรบคู่ เข้าไปในวัสดุ จากนั้นจะเกิดกระแสไฟฟ้าน้อย ๆ วิ่งผ่านไปมาระหว่างโพรบคู่ เนื่องจากภายในเนื้อวัสดุมีความชื้นเป็นองค์ประกอบและความชื้นก็ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีส่งผลให้เกิดความต้านทานขึ้น ซึ่งค่าความต้านทานนี้ก็จะแป

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยเทคโนโลยี NIR (NIR Moisture Analyzer)

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ..คลิ๊ก! ◼ เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยเทคโนโลยี NIR (NIR Moisture Analyzer) ◼ เครื่อง NIR คืออะไร? คือ Near Infrared Spectrometer. ◼ ข้อดีของเครื่อง NIR ◼ ข้อด้อยของเครื่อง NIR ◼ เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยเทคโนโลยี NIR (NIR Moisture Analyzer) ◼ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยเทคโนโลยี NIR (NIR Moisture Analyzer) เป็นวิธีการวิเคราะห์โมเลกุลที่ไม่ทำลาย ตัวอย่าง โดยอาศัยการตรวจวัดปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างเป็นวิธีการที่ให้ผลที่ดีและรวดเร็ว ถูกนำมาใช้ในการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ