บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เลกะทูล ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
     บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำเว็ปไซด์ www.legatool.com ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า/ผู้ใช้งาน การเข้าใช้เว็ปไซด์ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนการใช้งานเว็ปไซด์และก่อนการสั่งซื้อ การเข้าใช้เว็ปไซด์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้งานเว็ปไซด์นี้ บริษัทฯมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็ปไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ความเป็นส่วนตัวและการเก็บรักษาข้อมูล
     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของทางบริษัทฯ โดย www.legatool.com ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่าย จ่ายแจก ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัว อีเมล์ ที่อยู่ให้แก่บุคคลภายในอย่างเด็ดขาด ทางบริษัทฯอาจจะใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าของทางบริษัท เช่นการจัดส่งจดหมาย e-newletter, คูปองส่วนลดพิเศษ หรือแจ้งข่าวสารโแรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าเท่านั้น หากท่านต้องการหยุการรับข่าวสารต่างๆ สามารถแจ้งยกเลิกรับข่าวสารได้โดยตรง กรุณาศักษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

การยอมรับสั่งซื้อสินค้า
     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฎิเสธการสั่งซื้อของท่าน การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซด์ www.legatool.com และได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อยังไม่ถือเป็นการยอมรับการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ทางบริษัทอาจมีการร้องขอเอกสารหรือข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อการพิสูจน์หรือเสดงตัวตนของผู้สั่งซื้อสินค้า

     หากมีการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเต็มจำนวน รวมค่าขนส่งสินค้า(ถ้ามี)และภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)ตามหน้า "Check Out" และหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวก่อนการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินตามดุลยพินิจขึ้นอยู่ตามกรณี

ราคาและสต๊อกสินค้า
     สินค้าบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ราคาหรือรายละเอียดสินค้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้าแต่ละราย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทานทราบล่วงหน้า 

     กรณีสินค้าบางรายการที่จำหน่ายในเว็ปไซด์ www.legatool.com นั้นอาจมีการยกเลิกผลิต/จำหน่ายโดยทางผู้ผลิต และทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้าทดแทนสินค้าที่ยกเลิกผลิต/จำหน่ายดังกล่าวได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ/ชดใช้ค่าเสียหายจากการไม่สามารถจัดหาสินค้าดังกล่าวให้ได้

รายละเอียดสินค้าและ "ไทโปกราฟี่" ข้อผิดพลาดจาการพิมพ์
     ทางบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะตรวจเช็คข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของสินค้า แต่อย่างไรก็ตามอาจมีการลงข้อมูลผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าโดยผู้ผลิตโดยไม่ได้มีแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่ออัพเดทข้อมูลในเว็ปไซด์ www.legatool.com หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พนักงานฝ่ายขายหรือผู้ผลิตแต่ละรายได้โดยตรง

การจัดส่งสินค้า
     บริษัทฯ บริการจัดสินค้าตามที่อยู่จัดส่งสินค้าที่ลูกค้าให้ไว้ตามรายการสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน ดังนี้
1. การจัดส่งในประเทศไทย

  • สั่งซื้อสินค้าก่อน 14:00 น. จัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไปโดยไปรษณีย์ทั่วประเทศหรือเจ้าหน้าที่ (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลบางโซน) อ้างอิงโซนการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งได้จาารายการสั่งซื้อ 
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบความเสียบหาย การสูญหาย หรือค่าเสียหายที่เกิดระหว่างหรือจากการขนส่งทางไปรษณีย์ ทางบริษัทฯจะดำเนินการเคลมหรือเรียกร้องค่าเสียหายให้จากไปรษณีย์ไทยให้ตามเงื่อนไขการการประกันภัยสินค้าของไปรษณีย์ไทย
  • สำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต๊อก เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันจัดส่งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหลังจากได้รับการยืนยันสต๊อกจากผู้ผลิต
  • กรณีต้องการระบุวันที่ต้องการรับสินค้าเป็นกรณีพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขายโดยตรง

2. การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ (เฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน)

  • ราคาค่าจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและน้ำหนัก อ้างอิงโซนการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งได้จาารายการสั่งซื้อ 
  • ผู้ซื้อสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเคลียร์สินค้าและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำเข้าสินค้าเอง เช่นค่าภาษี ค่าอากร ที่ประเทศผู้รับปลายทาง
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบความเสียบหาย การสูญหาย หรือค่าเสียหายที่เกิดระหว่างหรือจากการขนส่งทางไปรษณีย์ ทางบริษัทฯจะดำเนินการเคลมหรือเรียกร้องค่าเสียหายให้จากไปรษณีย์ไทยให้ตามเงื่อนไขการการประกันภัยสินค้าของไปรษณีย์ไทย

การยกเลิกการสั่งซื้อ  
     เมื่อลูกค้าทำรายการสำเร็จผ่านทางเว็ปไซด์ www.legatool.com แล้ว โดยปกติไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้เนื่องจากข้อมูลการสั่งซื้อจะส่งตรงถึงแผนกคลังสินค้า และระบบจะทำการเบิกสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลาที่บริษัทได้ให้พันธสัญญาไว้ว่าจะส่งจัดสินค้าให้ในวันทำการถัดไปนั้น กรฯีต้องการยกเลิกการสั่งซื้อจะต้องทำก่อนที่สินค้าจะถูกส่งออกจากคลังและการคืนเงินนั้นจะมีค่าธรรมเนียมค่าจัดการ "Restocking fee" อ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเพิมได้ที่ "นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้า/ ค่าธรรมเนียม "Restocking fee" 
     เมื่อลูกค้าทำการรายสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซด์ www.legatool.com ท่านได้ยอมรับ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" แล้วนั้น หากต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม กรุณาอ้างอิง "นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าและการคืนเงิน" เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทางบริษัทฯจะดำเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

     ผู้ผลิตมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม "Restocking fee" จากทางบริษัทฯ ในการยกเลิกสินค้า เป็นเหตุให้ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม "Restocking fee" จาก 10% เป็นสูงสุด 20% ในบางกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิง "นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าและการคืนเงิน"

โค้ดคูปองส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ
     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการให้คูปองส่วนลดในจำนวนจำกัด คูปองส่วนลดอาจแตกต่างตามโปรโมชั่นแ่ตละรายการ เงื่อนไขการใช้คูปองรหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ครั้งแดียวและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

     การใช้คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการและไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นบางรายการตามที่ระบุไว้บนรหัสคูปองส่วนลด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใบสั่งซื้อสินค้า "Purchase Order"
     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเซ็นอนุมัติเอกสารการสั่งซื้อเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯยินดีรับใบสั่งซื้อจาก สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับใบสั่งซื้อจากลูกค้าบุคคล สำหรับลูกค้าบุคคลสามารถทำรายการสั่งซื้อได้จาก www.legatool.com

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ทางปัญญา
     เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ทางปัญญาบนเว็ปไซด์ www.legatool.com รวมถึง ชื่อสินค้า รายละเอียด/คำแปลสินค้า รูปภาพ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ดีไซน์ และรายละเอียดอื่นๆ ที่แสดงบนเว็ปไซด์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำกระทำซ้ำ คัดลอก เลี่ยนแบบ หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนหรือทั้งหมดของเว็ปไซด์นี้ หากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำผิด 

การจำกัดความรับผิดชอบ
     ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็ปไซด์ www.legatool.com ได้ยินยอมและยอมรับการจำกัดความรับผิด กรณีที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง ทางบริษัทฯจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดเท่ามูลค่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อและได้ชำระเงินเท่านั้น  

ค่าปรับ
     การใช้งานเว็ปไซด์ www.legatool.com ลูกค้าได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็ปไซด์ และยอมรับและยินยอมจ่ายค่าปรับหากเกิดความเสียหายขึ้น 

ขอบเขตของข้อกำหนดและอำนาจ
     ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ทีมกฎหมาย www.legatool.com

ทีมกฎหมาย
เลกะทูล