บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

แนะนำและสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter CardVibro Air 2 รุ่น VM-2012 ให้กับโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

LEGATOOL เราได้ออกไปสาธิตและแนะนำการใช้งานรวมไปถึงทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความสั่นสะเทือน  Vibration Meter CardVibro Air 2 รุ่น VM-2012 ให้กับบริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งฟอร์มูล่าเป็นผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยได้มีความสนใจสินค้าในกลุ่มเครื่องวัดความสั่นสะเทือน แต่ต้องการให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้จริงและเหมาะกับการใช้งาน        ทางวิศวกรผู้ใช้งานจึงขอให้ทาง LEGATOOL ออกไปสาธิตและแนะนำการใช้งานรวมไปถึงทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความสั่นสะเทือน  Vibration Meter CardVibro Air 2 รุ่น VM-2012 ให้กับบริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด ที่โรงงานจริงเพื่อให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องจักร และ สภาพแวดล้อมที่จะนำเครื่องมือวัดไปใช้งานจริง        ซึ่งทางบริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งใจจะนำเครื่องวัดความสั่นสะเทือน  Vibration Meter นี้ไปใช้ในฝ่ายบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบแก้ไขในจุดบกพร่องของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตและจัดทำแผนการบำรุงรักษาให้แก่เครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วย     เนื่องจากในกระบวนการผลิตนั้นมีเครื่องจักรที่ต้องใช้งานหลายชนิดซึ่งถ้าไม่ทำการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอจะทำให้ไม่ทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้น และท้ายที่สุดแล้วอาจจะทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรนั้นเนื่องจากเกิดความผิดปกติและทำให้ส่งผลถึงกำลังการผลิตจะลดลงอีกด้วย เพราะการวัดความสั่นสะท้อนจะวัดจากความชำนาญอย่างเดียวไม่ได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทนสมัยเข้ามาช่วยเพื่อให้การวัดมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน  Vibration Meter CardVibro Air…

แนะนำและสาธิตการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น FLIR-ONE-PRO ให้กับโรงงานผู้ผลิตอะไหล่แอร์รถยนต์

      LEGATOOL เราได้ออกไปสาธิตและแนะนำการใช้งานรวมไปถึงทดลองการใช้งานจริงของกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) รุ่น FLIR-ONE-PRO ให้กับบริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งฟอร์มูล่าเป็นผู้ผลิตอะไหล่แอร์รถยนต์สำหรับสินค้าทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้มีความสนใจสินค้าในกลุ่มกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นที่สามารถต่อกับมือถือได้ยี่ห้อ FLIR โดยได้เห็นจากงาน METALEX 2018 ที่ผ่านมาที่ทาง LEGATOOL นำไปจัดแสดงภายในงานด้วย แต่ต้องการให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้จริงและเหมาะกับการใช้งาน   ทางคุณจิรยุติ์ (Vice President-Plant) จึงขอให้ทาง LEGATOOL ออกไปสาธิตและแนะนำการใช้งานรวมไปถึงทดลองการใช้งานจริงของกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) รุ่น FLIR-ONE-PRO ให้กับบริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จำกัด ที่โรงงานจริงเพื่อให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องจักร และ สภาพแวดล้อมที่จะนำเครื่องมือวัดไปใช้งานจริง     ซึ่งทางบริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งใจจะนำกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) รุ่น FLIR-ONE-PRO นี้ไปใช้ในฝ่ายวิเคราะหและพัฒนาเพื่อให้สามารถตรวจสอบแก้ไขในจุดบกพร่องของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วย     เนื่องจากในกระบวนการผลิตนั้นมีเครื่องจักรที่ต้องใช้งานหลายชนิดซึ่งถ้าไม่ทำการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอจะทำให้ไม่ทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้น…

แนะนำการใช้งานจริงของ Quantek QU-902D

LEGATOOL ได้ออกไปแนะนำการใช้งานจริงของ Quantek QU-902D  ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์ออกซิเจนและ ,คาลิเบรทด้วยออกซิเจนในอากาศ , อายุการใช้งานเซนเซอร์นานถึง 5 ปี และมาตรฐาน CE, RoHS ซึ่งลูกค้าต้องการทราบปริมาณ ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องนม  หลังจากการทดลองการใช้งานจริง ลูกค้ามีความพึงพอใจถึงผลการใช้งานเป็นอย่างดี การทำงานของเครื่อง Quantek QU-902Dเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์ ให้หลักการดูดอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ พื่อทำการวัดหาออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งไม่สามารถดูดเอาสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเข้าไปในเซ็นเซอร์ได้ เช่น เศษฝุ่นละออง หรือ เศษละอองน้ำ   โดยใช้ปั้มดูด 1 ms ต่อ 5 cc เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นของเหลวอยู่ในกล่องทึบ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าไปสู่เซ็นเซอร์ได้ ทำให้จำเป็นต้องทราบปริมาณของเหลว และ ปริมาณพื้นที่ที่เหลือในกล่อง  เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องดูดเอาของเหลวเข้าไปด้วย  โดย Quantek QU-902D จะมีปั้มดูดอากาศที่  1 ms ต่อ 5 cc  เพราะฉนั้นต้องตั้งเวลาในการดูดออกซิเจนให้เหมาะสมกับปริมาณอากาศในกล่อง และต้องเลือกฟิวเตอร์ขนาดเล็กที่สุดเพื่อป้องกันฝุ่นหรือเศษละอองน้ำที่อาจจะหยุดเข้าเซ็นเซอร์ได้ ทางเราได้ทำการทดสอบการวัดค่าของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์ ด้วยความระมัดระวัง และผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ QU-902D เป็นเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์แบบตั้งโต๊ะ ที่สามารถวัดค่าออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างแม่นยำภายใน 20 – 25 วินาที และยังมีปั้มภายในตัวเครื่องที่สามารถดูดอากาศภายในบรรจุภัณฑ์และแสดงผลได้ใน 30 วินาที…

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดเสียง NTi-XL2 ให้กับ บริษัทไดกิ้น

LEGATOOL ได้ออกไปแนะนำการใช้งานจริงของ เครื่องเครื่องวิเคราะห์เสียง NTi-XL2 โดยเป็นการวัดวิเคราะห์เสียงของเครื่องปรับอากาศ ว่าเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานเสียงของเครื่องปรับอากาศมีความดังเกินมาตรฐานหรือไม่ โดยเครื่องวิเคราะห์เสียง NTi-XL2 สามารถแยกความถี่ของเสียงได้ จึงง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากส่วนใดของเครื่องปรับอากาศ โดยลูกค้านำค่าที่วัดได้ไปอ้างอิงกับ Standard ของลูกค้าเอง

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความสั่นสะเทือน IMV-Air2

LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration meters) โดยเป็นการวัดความสั่นสะเทือนของมอเตอร์เครื่องเจาะเหล็ก ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความสั่นสะเทือนของมอเตอร์เครื่องเจาะเหล็ก ว่ามีการสั่นสะเทือนมากขนาดไหน เกินค่ามาตรฐานที่ทางโรงงานต้องการหรือไม่  เพื่อคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ

LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความหนา (Thickness Gages) โดยเป็นการวัดความหนาของถังน้ำ ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความหนาของถังน้ำแต่ละอัน หรือในบริเวณจุดที่ต้องการตรวจสอบ ว่ามีความหนาตรงตามมาตรฐานหรือไม่  เพื่อคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ

แนะนำการใช้งาน Stroboscope ให้กับโรงงานปั่นเส้นด้าย

LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความเร็วรอบ (Stroboscope) โดยเป็นการวัดความเร็วรอบของเครื่องปั่นเส้นด้าย ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความเร็วของกระสวยเส้นด้ายแต่ละอัน ว่าแต่ละกระสวยมีการหมุนเท่ากันหรือไม่ และมีความเร็วเท่าไหร่ในการหมุน เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร และคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ