บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดเสียง NTi-XL2 ให้กับ บริษัทไดกิ้น

LEGATOOL ได้ออกไปแนะนำการใช้งานจริงของ เครื่องเครื่องวิเคราะห์เสียง NTi-XL2 โดยเป็นการวัดวิเคราะห์เสียงของเครื่องปรับอากาศ ว่าเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานเสียงของเครื่องปรับอากาศมีความดังเกินมาตรฐานหรือไม่ โดยเครื่องวิเคราะห์เสียง NTi-XL2 สามารถแยกความถี่ของเสียงได้ จึงง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากส่วนใดของเครื่องปรับอากาศ โดยลูกค้านำค่าที่วัดได้ไปอ้างอิงกับ Standard ของลูกค้าเอง

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความสั่นสะเทือน IMV-Air2

LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration meters) โดยเป็นการวัดความสั่นสะเทือนของมอเตอร์เครื่องเจาะเหล็ก ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความสั่นสะเทือนของมอเตอร์เครื่องเจาะเหล็ก ว่ามีการสั่นสะเทือนมากขนาดไหน เกินค่ามาตรฐานที่ทางโรงงานต้องการหรือไม่  เพื่อคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความหนา ให้กับโรงงานทำถังน้ำ

LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความหนา (Thickness Gages) โดยเป็นการวัดความหนาของถังน้ำ ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความหนาของถังน้ำแต่ละอัน หรือในบริเวณจุดที่ต้องการตรวจสอบ ว่ามีความหนาตรงตามมาตรฐานหรือไม่  เพื่อคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ

แนะนำการใช้งาน Stroboscope ให้กับโรงงานปั่นเส้นด้าย

LEGATOOL เราได้ออกไปทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความเร็วรอบ (Stroboscope) โดยเป็นการวัดความเร็วรอบของเครื่องปั่นเส้นด้าย ในกรณีนี้ทางโรงงานต้องการทราบความเร็วของกระสวยเส้นด้ายแต่ละอัน ว่าแต่ละกระสวยมีการหมุนเท่ากันหรือไม่ และมีความเร็วเท่าไหร่ในการหมุน เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักร และคุณภาพของการผลิตให้ออกมาตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ