บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

อุณหภูมิน้ำมันที่เหมาะกับการทอดอาหาร (Frying food)

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ..คลิ๊ก! ◼  การทอดอาหาร ◼  2 รูปแบบที่ใช้ในการทอด ◼  ประเภทของน้ำมันที่ใช้ทอดมี 2 ประเภท ◼  วัตถุดิบที่นิยมในการทอด ◼  คำแนะนำเลือกใช้น้ำมันในการทอดอาหาร อาหารทอดนั้นมีอัตราการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลื่ยนแปลง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ เพราะอาหารทอดนั้นเป็นอะไรที่ทำได้ง่ายมาก สะดวก ไว และรวดเร็ว ก็ได้รับประทานแล้ว แสดงได้ว่าอาหารทอดนั้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีเลย การทอดอาหาร นั้น หมายถึง การแปรรูปโดยทำให้อาหารแห้งหรือการทำอาหารให้สุกโดยการใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันจากไขมันสัตว์

5 วิธีดูแลรักษารถยนต์

หน้าฝนแบบนี้อย่าปล่อยให้รถขาดการดูแล 1 . ทุกเช้าควรเดิน ตรวจรอบคันรถยนต์ก่อนขึ้นเสมอ สิ่งแรกที่เห็นเลย คือ ลมยางรถยนต์ สามารถมองด้วยสายตาได้เลย ลมยางที่ไม่เท่ากันจะส่งผลต่อการทรงตัวของรถ ตรวจดูที่ปัดน้ำฝนว่ายางปัดสภาพพร้อมการใช้งานไหม 2 . ก้มดูใต้ท้องรถ รอยหยด รอยรั่ว ต่างๆ หากเป็นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย

เครื่องวัด ph ในน้ำ (pH Meter) แต่ละประเภท

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ..คลิ๊ก! ◼ อุปกรณ์การตรวจวัดค่าพีเอช ในน้ำ ◼ การตรวจวัดค่า pH ในน้ำ ◼ ตัวอย่าง การวัดค่า pH ในน้ำ pH ย่อมาจาก (Positive potential of the Hydrogen ions) ใช้บอกความเป็นกรด-ด่างของสสาร ความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ํา (Hydrogen or hydronium ion  H+ or H3O+ ) ซึ่งเกิดจาก สารที่สามารถแตกตัวให้อนุมูลกรด(H+ )หรือเบส(OH- )ได้ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 0-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง

การคำนวณปริมาณน้ำตาลระดับพอดีในการบริโภค และปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มยอดฮิต

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ..คลิ๊ก! ◼ บทความนี้เราจะใช้ เครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ วัดบริกซ์ในเครื่องดื่มตัวอย่างที่หยิบยกมา พร้อมทั้งคำนวณปริมาณน้ำตาล เพื่อให้ทราบถึงจำนวนบริโภค ◼ ในแต่ล่ะวันร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 6 ช้อนชา รู้หรือไม่? ปริมาณน้ำตาลระดับพอดีในการบริโภค ที่ร่างกายต้องการต่อวันนั้นคือจำนวนเท่าไหร่…ในแต่ล่ะวันร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 6 ช้อนชา แต่สถิติค่าเฉลี่ยการบริโภคน้ำตาลของคนไทยในแต่ล่ะวันนั้นอยู่ที่ 16 ช้อนชา ต่อคน ต่อวัน แล้วเกิดข้อสงสัยกันมั้ยว่า ทำไมเราถึงได้รับน้ำตาลมากมายถึงขนาดนี้ และกินอะไรถึงมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมในการให้ความหวาน

ฟังชั่น Automatic Temperature Compensation (ATC.) คืออะไร?

ฟังชั่น Automatic Temperature Compensation ชื่อย่อ ATC. คือ ฟังก์ชั่นการชดเชยค่าอุณหภูมิอัติโนมัติ จะพบฟังก์ชั่นนี้กับเครื่องวัดคุณภาพน้ำเป็นส่วนมาก เช่นเครื่องวัด ค่าพีเอช (pH), ค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen), ค่าโออาร์พี (Oxidation Reduction Potential), ค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ (Conductivity)  เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน เครื่องวัดความหนืด VT-06

  อุปกรณ์ที่มากับเครื่อง VT-06 ส่วนประกอบของเครื่อง และปุ่มต่างๆของเครื่อง   การเตรียมใช้งาน และ การวัดค่า VT-06 ▇ ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA ลงไปในเครื่อง ▇ ติดดั้งตัวหมุน Rotor โดยทำการหมุนทวนเข็มเพื่อติดตั้ง การบีบวงแหวนยางที่จุดต่อแก หมุน จะช่วยให้ติดง่ายขึ้น ▇ เตรียมขาตั้ง (ถ้ามี) ยึดติดกับขาตั้ง โดยดูระดับของฟองน้ำบนเครื่องเพื่อดูความลาดเอียง ▇ เตรียมตัวอย่างงานใส่ในบีกเกอร์ (คุณลักษณะ เป็นไปตามที่ชี้แจงไว้เบื้องต้น)

ออสซิลโลสโคป(Oscilloscopes)

ออสซิลโลสโคป(Oscilloscopes) ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือวัดซึ่งจะทำให้เราเห็นรูปร่างของสัญญาณไฟฟ้าโดยแสดงเป็นกราฟของแรงดันบนแกนเวลาที่จอภาพ oscilloscope symbol สัญลักษณ์ของออสซิลโลสโคปที่ใช้ในวงจร Oscilloscope, photograph ? Rapid Electronics เหมือนกับเป็นโวลท์มิเตอร์ที่มีฟังชั่นพิเศษแสดงค่าแรงดันที่เปลี่ยนไปตามเวลา และด้วยช่องตารางขนาด 1 ซม.ทำเราให้สามารถวัด ค่าแรงดันกับเวลาจากจอได้ รูปกราฟนี้ปกติเราเรียกว่ารอยเส้น(trace)ถูกเขียนโดยลำอิเล็กตรอนที่ยิงมากระทบหน้าจอซึ่งฉาบด้วยฟอสเฟอร์ ทำให้เกิดการเปล่งแสง ปกติจะเป็นสีเขียวหรือน้ำเงิน ทำนองเดียวกันกับการเกิดภาพของจอโทรทัศน์ ออสซิลโลสโคปที่ใช้หลอดสูญญากาศ(CRO)จะมีปืนอิเล็กตรอน(electron gun)ซึ่งประกอบด้วย แคโทด (ขั้วลบ) ที่ปลายข้างหนึ่ง เพื่อยิง อิเล็กตรอนและ แอโนด (ขั้วบวก)ที่ปลายอีกข้าง เพื่อเร่งการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนให้รวดเร็วไปยังจอ นอกจากนี้หลอดยังมีขั้วสำหรับ ทำหน้าที่เบี่ยงเบนลำอิเล็กตรอน ให้ไปทางซ้าย-ขวา บน-ล่าง ด้วยเหตุที่แคโทดเป็นตัวยิงอิเล็กตรอนเราจึงเรียกอิเล็กตรอนนี้ว่ารังสีแคโทด (cathode ray)และออสซลโลสโคปที่ใช้หลอดชนิดนี้จึงเรียกว่ารังสีแคโทดออสซิลโลสโคป(Cathode Ray Oscilloscope)หรือ CRO ปัจจุบัน CRO ไม่นิยมใช้กันแล้ว และหลอด CRT ก็เลิกผลิต จอ LCD กลับมาแทนที่สำหรับดิจิตอลออสซิลโลสโคปรุ่นใหม่ๆ ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ออสซิลโลสโคปแบบรอยเส้นคู่(dual trace)หรือ2ช่องสามารถแสดงกราฟสัญญาณสองรอย บนจอ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เช่น การวัดเปรียบเทียบสัญญาณเข้าและออกของเครื่อง…

ความหนืด คืออะไร ?

ความหนืด คืออะไร ? ความหนืด คือ ความเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในของไหลนั่นเอง แรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของของไหลนี้ เรียกว่า “แรงหนืด(Viscous Force)” จะเห็นได้ว่าของไหลที่มีความหนืดมากจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าของไหลที่มีความหนืดน้อย สามารถพิจารณาได้จากรูปและความสัมพันธ์กับสมการดังต่อไปนี้

Total chlorine และ Free chlorine คืออะไร?

เมื่อพูดถึงคลอรีน ทุกคนจะรู้จักกันดี ว่าคลอรีนจะเป็นส่วนผสมที่มีอยู่ในน้ำ เช่น น้ำดื่ม สระน้ำ หรือน้ำประปา คลอรีนที่เราคุ้นหูกัน ยังสามารถเเบ่งออกเป็น Total chlorine , Free chlorine  ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ Total chlorine คือ  คลอรีนทั้งหมดที่เจอในน้ำ ซึ่งมี Free chlorine + Combined Chlorine    ( Combined Chlorine  จะเกิดขึ้นเมื่อฟรีคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ที่อยู่ในน้ำ)

การดูเเลรักษาเซ็นเซอร์เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen sensor)

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter ยี่ห้อ Lutron ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยตัวเอง ทำให้สะดวกต่อการใช้งานเเละการเก็บรักษา