บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

การใช้งานเบื้องต้นของเกจวัดขนาด ยี่ห้อ FUJI TOOL

RADIUS GAUGES (เกจวัดรัศมี) ใช้สำหรับ วัดส่วนโค้งของชิ้นงาน มี 2 แบบ คือ วัดโค้งนอก  และ วัดโค้งใน SCREW PITCH GAUGES ( เกจวัดเกลียว ) ใช้สำหรับ วัดเกลียวของชื้นงาน  โดยเสียบเข้าไปในร่องฟันเกลียว ACME SCREW PITCH GAUGES ( เกจวัดเกลียวเอ็คมี่ ) ใช้สำหรับ วัดเกลียวของชื้นงาน  โดยเสียบเข้าไปในร่องฟันเกลียว

การวัดความหนาถุงพลาสติก

การวัดความหนาถุงพลาสติก เนื่องจากการวัดความหนาของถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยมากๆ(ความบาง) ซื่งคงไม่สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวัดความหนาเช่น ไม้บรรทัดหรือตลับเมตรมาวัดได้ จึงต้องใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดพิเศษในการวัด นั่นคือเครื่องวัดความหนา หรือ Thickness Gauge โดยเครื่องวัดความหนาแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆคือ

[Product Demo] วัดความหนาผิวเคลือบงานพ่นสีฝุ่น (Powder Coating) ด้วย Defelsko Positector PC

Defelsko Positector PC: Powder Checker For Uncured Powder Thickness. โดย ชัชวาล กิมเห, Engineer, LEGA Corporation.   ทางเลกะคอร์ปอเรชั่น ได้รับ Request จากลูกค้าให้เข้าไปทำการเดโม่สินค้ายีห้อ Defelsko รุ่น Positector PC โดยงานของลูกค้า เป็นงานพ่นสี กันชนรถออฟโร๊ด