บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

New article

เครื่องวัดความเงา (Gloss Meter)

 เครื่องวัดความเงา (Gloss Meter) คือ เครื่องวัดคุณสมบัติการสะท้อนแสงบนพื้นผิวของวัตถุ วัตถุที่ใช้ทดสอบมีหลากหลายประเภทซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น อโลหะ (Non-metal) มีคุณสมบัติการสะท้อนมากเมื่อมุมในการวัดมาก ๆ(วัดจากเส้นตั้งฉากวัตถุ) หรือ โลหะ (Metal) มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงได้มากที่มุมเล็ก ๆ  เห็นได้ว่าวิธีการวัดความเงาจึงมีมุมที่แตกต่างกันไป... Continue reading

ความหนืด คืออะไร ?
ความหนืด คืออะไร ? ความหนืด คือ ความเสียดทานที่เกิดขึ้นภายในของไหลนั่นเอง แรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของของไหลนี้ เรียกว่า "แรงหนืด(Viscous Force)" จะเห็นได้ว่าของไหลที่มีความหนืดมากจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าของไหลที่มีความหนืดน้อย สามารถพิจารณาได้จากรูปและความสัมพันธ์กับสมการดังต่อไปนี้ โดยที่                         F = แรงกระทำต่อของ...
ค่า pH ในดินคืออะไร มีผลกับพืชยังไง
ค่า pH ในดินคืออะไร มีผลกับพืชยังไง เชื่อว่าหลายคนยัง งงกับค่า pH ในดินว่ามันคืออะไร และไม่รู้ว่าดินที่เหมาะจะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามดีควรจะต้องมีค่า pH ประมาณไหน และควรต้องดูแลรักษาแร่ธาตุอย่างไร ให้พืชออกดอกออกผลงอกงาม ค่า pH คืออะไร ? ความเป็นกรด-ด่างของสสาร วัดกันด้วยหน่วย pH ซึ่งโดยปกติจะมีค่าอยู่ที่ 0-14 ดังนั้นหากในดินมีค่า pH ...
รังสีแกมมา
รังสีแกมมา เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดในสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีย่านความ ยาวคลื่นประมาณ 0.1nm ถึงน้อยกว่า 10-5 nm ในความเป็นจริงช่วงความยาวคลื่นของรังสีแกมมาส่วนหนึ่งคาบเกี่ยวกับรังสีเอกซ์ ดังนั้น ช่วงความยาวคลื่นที่คาบเกี่ยวกันจะจัดเป็นรังสีชนิดใดย่อมขึ้นกับแหล่งกำเนิดของรังสีดังกล่าว รังสีแกมมาเป็นกัมมันตภาพรั...
ปัญหาเรื่องคุณภาพของกำลังไฟฟ้า ที่ส่งผลต่ออุปกรณ์การแพทย์
     การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าแบบต่างๆ เช่น กระเเสไฟฟ้ารั่วและความต้านทานฉนวน ได้ดำเนินการขึ้นบนอุปกรณ์การเเพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานอย่างปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นๆได้จริงตามมาตรฐาน EN60601 ( อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าทางการแพทย์ ) คุณภาพของกำลังไฟฟ้าที่จ่ายไปยังโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างยิ่ง เนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้นั้นจะมีอุปกรณ์ประมวลผ...
มิเตอร์วัดกระเเสไฟฟ้า AC/DC แบบปรับเทียบค่าศูนย์อัตโนมัติ BRAND HIOKI
            คุณสมบัติที่สำคัญของมิเตอร์วัดกระเเส AC/DC แบบปรับเทียบค่าศูนย์อัตโนมัติ รุ่น CT7731 , CT7736 และ CT7742 จะมีคุณสมบัติปรับเทียบค่าศูนย์อัตโนมัติ  โดยทาง HIOKI ได้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มาซึ่งคุณสมบัติที่เป็นผลสำเร็จดังนี้          โดยปกติแล้ว มีเทคโนโลยีการวัดกระเเสไฟฟ้า  ใช้กับมิเตอร์วัดกระเเสในทางปฎิบัติที่สามารถวัดกระเเ...
ความชื้นกับคุณสมบัติไม้
ความชื้นกับคุณสมบัติไม้ โดยทั่วไปเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม้ยืดและหดตัวอยู่เป็นประจำ เช่น ประตูหรือหน้าต่างบานไม้ ที่บางครั้งเปิดไม่ได้หรือว่ามีความฝืดเวลาที่เราเปิดในบางช่วงฤดูหรือเวลา โดยการยืดหดตัวของไม้นั้นมากจากความชื้นที่เปลี่ยนแปลงทำให้คุณสมบัติของไม้นั้นเปลี่ยนแปลง โดยความชื้นที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณสมบัติของไม้เปลี่ยนแปลง คุณสมบัต...
อันตรายของก๊าซมีเทน
อันตรายของก๊าซมีเทน   มีเทน เป็นก๊าซไวไฟที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ จะลอยตัวได้ง่าย สะสมในที่สูงๆและในพื้นที่ปิด สะสมได้ดีหากอากาศร้อนและมีความชื้นสูง การตรวจวัดความเข้มข้นในบรรยากาศค่อนข้างยากที่จะตรวจพบได้ หากไม่ใช้เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas detector) อีกประการหนึ่ง มีเทนจะเบากว่าอากาศสักครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเจอช่องว่างที่ไหน จะพ...
สัญญาณ 4-20mA
สัญญาณ 4-20mA สัญญาณ 4-20mA (อังกฤษ: 4-20mA Signal) คือสัญญาณกระแสไฟที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานสำหรับส่งสัญญาณของเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายในปัจจุบัน โดยสัญญาณ 4-20mA ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงยุคปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493)  หลังจากการประสบความสำเร็จอย่างมากของ มาตรฐานสัญญาณควบคุมนิวเมติก 3-15 psi  ต่อมาเมื่ออิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นของราค...
ก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต การได้รับก๊าซพิษเข้าสู่ร่างกาย โดยการสูดดม โดยการหายใจ หรือทางผิวหนัง อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและทำให้เสียชีวิตได้ ก๊าซชนิดนี้แบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ       1.ประเภทที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน เช่น ไฮโดรเจน ไนโตรเจน คาร์บอนโมนอกไซด์ และ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 2.ประเภทที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น อีเธอร์ และ คลอโ...
การสั่นสะเทือนคืออะไร
           การสั่นสะเทือนคือ การเคลื่อนที่ของมวลทุกทิศทุกทางในตำเเหน่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์  ที่ติดตั้งทำงานอยู่ในโรงงานทั่วๆไป เช่น การหมุนของเพลาในบูช หรือแบริ่งกาบ จะหมุนที่จุดศูนย์กลางของบูช,แบริ่ง  ถ้าเเบริ่งสึกหรอมี่ระยะห่างมาก การเคลื่อนที่ของเพลาในทุกทิศทางก็มากเช่นกัน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน หรือ ...