บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

New article

วัดค่าต่างๆทางไฟฟ้า ( Electrical measuring instrument )

วัดค่าต่างๆทางไฟฟ้า ( Electrical measuring instrument ) ค่าต่างๆทางไฟฟ้าจะทำให้เราทราบสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า เป็นต้องมีเครื่องวัดส่วนใหญ่มักติดตั้งที่แผงสวิตช์วัดค่าทางไฟฟ้าสำคัญ ต่างๆ เช่น กระแส ( A ),แรงดัน ( V ), กำลังทางไฟฟ้า ( W ) , ตัวประกอบกำลัง ( P.F. )เป็นต้น สำหรับเครื่องวัดที่ใช้วัดค่าต่างๆ ดังรูป Ammeter ( A ) โดยทั่วไป Ammet... Continue reading

คำจำกัดความเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
คำจำกัดความเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Sensors (เซนเซอร์) คือ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกต์ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง ความดัน เป็นต้น จากนั้น จะทำหน้าที่เปลี่ยนให้เป็นสัญญาณขาออกหรือปริมาณเอาต์พุตในอีกรูปแบบหนึ่ง Accuracy (ค่าความถูกต้อง หรือ ความคลาดเคลื่อน) คือ ค่าที่บอกความสามารถของเซนเซอร์ว่าสามารถอ่านค่าที่ได้เบี่ยงเบนไป...
Insulation Multimeters and Testers(เครื่องวัดและทดสอบความต้านทานฉนวน)
Insulation Multimeters and Testers(เครื่องวัดและทดสอบความต้านทานฉนวน)   เครื่องมือทดสอบฉนวนไฟฟ้า คือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต้านทานชนิดพิเศษ คือใช้วัดความต้านทานที่มีค่าสูงมาก เป็น เมกะโอห์ม (mega ohmmeter) ซึ่งเป็นค่าความต้านทานที่บอกคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือเป็นเครื่องชี้การรั่วลงดิน (ground) ของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โดย...
การวัดความชื้นในดิน
การวัดความชื้นในดิน   การวัดความชื้นในดิน นั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการปลูกพืช จำเป็นต้องใช้ เครื่องวัดดิน และ เครื่องวัดกรดด่าง เพราะว่าจะได้รู้ถึงความชื้นที่เหมาะสมเพราะพืชแต่ละชนิดนั้นต้องการน้ำมากน้อยเพียงได ที่ไม่เท่ากัน ในส่วนของพืชจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณ  50 – 70 เปอร์เซ็นต์ ในการปลูกพืชน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัย...
เราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร
เราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร ในปัจจุบันมีอุปกรณ์สามประเภทที่ใช้สำหรับการวัดความเข้มแสงอาทิตย์ 1. Heliograph เป็นอุปกรณ์ที่วัดชั่วโมงแสงอาทิตย์ โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยลูกบอลคริสตัลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร และหลังลูกบอลคริสตัลจะเป็นกระดาษที่จะเกิดรอยไหม้ เมื่อลูกบอลได้รับแสงอาทิตย์ 2. Pyranometer เป็นอุปกรณ์ที่จะวัดการแผ่รังสีอา...
การวัดแบตเตอรี่ ค่าCCA คืออะไร
การวัดแบตเตอรี่ ค่าCCA คืออะไร   การวัดแบตเตอรี่ ค่าCCA คืออะไร การวัดค่าต่างๆในตัวแบตเตอรี่มีหลายค่าที่ต้องวัดเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของการทำงานของแบตเตอรี่ นอกเหนือจากการวัดค่าแรงดันไฟ Volatage no-load แล้วค่าอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกัน แต่ถ้าจะมาจำเพาะเจาะจงถึงเรื่องกำลังไฟสำหรับการติดหรือการสตาร์ทเครื่องยนต์ สิ่งที่สามารถบอกถึงประสิทธิภาพในเ...