บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

Review: Lutron PM-1053 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ 3in1

บทความโดย ชัชวาล กิมเห, Product Specialist, LEGA Corporation     Lutron PM-1053 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ 3 in 1  หากเราพูดกันถึงอากาศแล้ว ทุกคงก็ทราบกันดีว่า “อากาศ” เป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด มนุษย์เราก็เช่นกัน เราใช้อากาศในการหายใจซึ่งหากเรานั้น ขาดอากาศเพียงแค่ 5 นาที ก็ส่งผลต่อร่างกายเราอย่างรุนแรงถึงชีวิตได้