บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

สัญลัษญณ์บนเครื่องมัลติมิเตอร์ Hioki all Series


Symbols Multimeter

สัญลักษณ์ต่างๆบนเครื่องมัลติมิเตอร์ บอกถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่เครื่องมัลติมิเตอร์รองรับ และสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนั้น แล้วสัญลักษณ์ที่ว่านั้นจะมีอะไรบ้าง ทางเลกะ ทูล จะมาอธิบายถึงสัญลักษณ์ และการใช้งาน จากการรวบรวมข้อมูลเครื่องมิลติมิเตอร์ที่เรามีสต๊อก ให้ผู้อ่านได้ทราบกันครับ

รูปตัวอย่างจากเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ Hioki DT4281 High-end Type (Direct and current clamp input terminals)

จะเห็นว่าตัวเครื่องนั้นมีสัญลักษณ์เต็มแผงหน้าปัด นั้นบอกถึงความสามารถของตัวเครื่อง ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลาย

ยังไม่จบเท่านี้ครับ เลกะ ทูล ยังรวบรวมสัญลักษณ์ของเครื่องมัลติมิเตอร์มาให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกันอีก

Symbols Multimeter

 1.  วัดแรงดัน AC (AC Current) กระแสสลับ เช่น ช่องเสียบปลั๊กไฟ, ตู้จ่ายไฟ หรือ ช่องเสียบอุปกรณ์จ่ายไฟ
 2.  วัดแรงดัน DC (DC Current) กระแสตรง เช่น แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์
 3.  วัดแรงดัน DC + AC หมายถึงคำนวนค่าแรงดัน จากกระแสตรง + กระแสสลับ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์
 4.  ฟังก์ชั่นเช็คความต่อเนื่อง ตรวจสอบการขาด ของสายไฟ หรือ ตรวจสอบต้นทาง/ปลายทางของ ชุดสายไฟ (Wire harness cable) และเช็คไดโอด ตรวจสอบว่าไดโอตเสียหรือไม่
 5.  ฟังก์ชั่นการวัดความต้านทาน และการวัดอุณหภูมิ จากเทอร์โมคัปเปิ้ล Type-K ได้อีกด้วย
 6.  วัดค่าความจุไฟฟ้า และ Conductance
 7.  วัดกระแส DC or AC หน่วยการวัด uA
 8.  วัดกระแส DC or AC หน่วยการวัด mA
 9.  วัดกระแสไฟ DC และ AC
 10.  AC/ DC auto detection
 11.  AC clamp-on measurement
 12.  Voltage detection

หวังว่าข้อมูลต่างๆที่ เลกะ ทูล รวบรวดมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อ และเลือกใช้งานนะครับ

Related articles