บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

เครื่องวัดความเค็ม PAL-Salt เเละ PAL – Salt Mohr การวัดต่างกันอย่างไร ?


PAL-Salt  เเละ PAL – Salt Mohr   คือ เครื่องวัดความเค็ม ที่ใช้หลักการวัดเเบบ Conductivity Method โดยสองรุ่นนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกัน เเต่เเตกต่าง กันที่  PAL-Salt สามารถวัดได้  0.00 to 10.0% ( g/100g ) เเละ PAL-Salt Mohr สามารถวัดได้  0.00 to 10.0% ( g/100ml)

pal salt-1

                  PAL-Salt                                    PAL – Salt  Mohr

ตารางเปรียบเทียบ Specification PAL-Salt เเละ PAL-Salt Mohr

Specification PAL-Salt PAL-Salt Mohr
Measurement Range 0.00 to 10.0% ( g/100g ) 0.00 to 10.0% ( g/100ml)
Resolution 0.01% (0.00 ถึง 2.99%)/  0.1% (3.0 ถึง 10.0%) 0.01% (0.00 ถึง 2.99%)/  0.1% (3.0 ถึง 10.0%)
Accuracy ±0.05% (0.00 ถึง 0.99%)/  ±5% (1.00 ถึง 10.0%) ±0.05% (0.00 ถึง 0.99%)/  ±5% (1.00 ถึง 10.0%)
Battery Alkaline AAA x 2 Alkaline AAA x 2
Dimension/Weight 55 x 31 x 109 mm (100g) 55 x 31 x 109 mm (100g)

         จาก  Specification   จะเห็นได้ว่า PAL-Salt เเละ PAL-Salt Mohr จะคล้ายๆกัน  เเต่จะต่างกันเเค่ Measurement Range  โดย PAL-Salt สามารถวัดได้  0.00 to 10.0% ( g/100g ) เเละ PAL-Salt Mohr สามารถวัดได้  0.00 to 10.0% ( g/100ml)   ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

PAL-Salt  คือ  

เครื่องวัดความเค็ม % Salt ( g/100g )

ใช้หลักการวัดแบบ   Weight by Weight ( ชั่งน้ำหนักสาร / ชั้งน้ำหนักของน้ำ )

ตัวอย่างเช่น

ชั่งน้ำหนักเกลือ 5 กรัม และชั่งน้ำหนักของน้ำ 95  กรัม ผสมเข้าด้วยกัน เป็น 100 กรัม

นำตัวอย่างที่ผสมไว้มาวัด ตัวเครื่องจะอ่านค่าได้ 5%

∴  สรุปได้ว่าในน้ำ 100% มีความเค็ม 5%

PAL – Salt  Mohr  คือ

เครื่องวัดความเค็ม % Salt ( g/100ml )

ใช้หลักการวัดแบบ  Weight by Volume  ( ชั่งน้ำหนักสาร / ตวงน้ำ )

ตัวอย่างเช่น

ชั่งน้ำหนักเกลือ 5 กรัม และตวงน้ำในปริมาณ 100ml ( ใช้บีกเกอร์ ) ผสมเข้าด้วยกัน

นำตัวอย่างที่ผสมไว้มาวัด ตัวเครื่องจะอ่านค่าได้ 5%

สรุปได้ว่าในน้ำ 100% มีความเค็ม 5%

* PAL-SALT Mohr gives a reading similar to those obtained from the Mohr’s method (titration). Like other ATAGO salt meters, PAL-SALT Mohr utilizes conductivity to measure samples. This unit also features an offset function which allows for readings to be compensated based on known standards. Additionally, when measuring a sample that has been diluted by 10 (ex. 10 grams of sample mixed with 90 grams of water), the salt concentration displayed will represent salt content before dilution.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

● เลือกซื้อเครื่องวัดความเค็มแบบต่างๆ คลิ๊ก

● สามารถเยี่ยมชม บทความจาก LEGA CORPARATION ได้ที่นี้

● โทร. 02-746-9933

● LINE: @lega

 

Related articles