บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

รู้หรือไม่ Class ของเกจวัดเกลียว (Thread Gauge) มีความหมายอย่างไร


เกจวัดเกลียว Thread gauges สำหรับตรวจสอบระยะพิทช์ของเกลียว ทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานอยู่ในมาตรฐานการควบคุม โดยแบ่งเป็นมาตรฐาน JIS class และ ISO class ซึ้ง ISO class เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายกันทั่วโลก ส่วน JIS class เป็นมาตรฐานที่ใช้กันในแถบเอเชีย

JPG เกจวัดเกลียว (Thread Gauge) รองรับ Standard ทั้ง ISO และ JIS

☀ สามารถซื้อ  JPG เกจวัดเกลียว (THREAD GAUGE) ใช้สำหรับวัดเกลียวเมตริกได้แล้วที่นี่ คลิ๊ก!!

โดยเกจวัดเกลียว JPG สามารถแบ่งมาตรฐาน Class Thread Gauge ไว้ดังนี้

ISO Standard

● Thread Ring Gauge (GO/NOGO) GR = GO / NR = NOGO
● Thread Plug Gauge (GO/NOGO)

Thread Ring Gauge (GO/NOGO) Thread Plug Gauge (GO/NOGO) Picture Thread Gauge 
8g = Class3
6g = Class2 (Class Standard)
4h = Class1
7H  = Class3
6H = Class2 (Class Standard)
4H = Class1

JIS Standards

● GP=(GO thread plug gauge)
● GR=(GO thread ring gauge)
● WR=(NOT GO thread ring gauge for working)
● IR=(NOT GO thread ring gauge for inspection)

Thread Ring Gauge(GO/NOGO) Thread Plug Gauge (GO/NOGO)  Picture Thread Gauge ​
III = Class 3
II = Class 2 (Class Standard)
I = Class 1
III = Class 3
II = Class 2 (Class Standard)
I = Class 1

ตารางเทียบ Class ของเกจวัดเกลียว (Thread Gauge)

JIS ISO ช่วง Class มาตรฐาน ISO การใช้งาน
I 4H 4H 5H 4h 6h แน่นไม่มีระยะเผื่อ
II 6H 6H 6g แน่นพอดี
III 7H 7H 8g แน่นมีระยะเผื่อ
class below หลวมเหมาะสำหรับการปรับสภาพ หรือ การเคลือบผิว
*Class: 4H, 5H, 6H, 7H สำหรับเกจวัดเกลียว และ 4h,6h, 6g, 8g สำหรับ Ring gauge

ดังนั้น class ของเกจวัดจึงสามารถระบุมาตรฐานในการตรวจเช็คเกลียว ยิ่ง class สูงยิ่งมีความแม่นยำสูง แต่ไม่ใช่ว่า class สูงจะเหมาะกับทุกการใช้งานเสมอไป เนื่องจากงานประเภทเคลือบสีก็ไม่จำเป็นต้องมีขนาดของเกลียวที่แน่นพอดี เพราะหากนำไปเคลือบสี หรือ พ่นสี ขนาดของเกลียวหลังผ่านกระบวนการเคลือบแล้วจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

● เลือกซื้อJPG เกจวัดเกลียว (Thread Gauge) ใช้สำหรับวัดเกลียวเมตริก คลิ๊ก

● สามารถเยี่ยมชม บทความจาก LEGA CORPARATION ได้ที่นี้

● โทร. 02-746-9933

● LINE: @LEGA

Related articles