บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดไฟฟ้า

เลกะทูลได้รวบรวมเครื่องมือวัดด้านงานไฟฟ้า และคัดสินค้าดีมีคุณภาพมาให้เลือกหลากหลายแบบ ในการเลือกซื้อนั้นขึ้นอยูกับการใช้งานแต่ละประเภท และรูปแบบการนำไปใช้งาน เลกะทูลเราได้จัดทำเมนูโดยแยกประเภทการใช้งาน ลูกค้าสามารถเลือกได้จากเมนูด้านล่างได้เลย

มัลติมิเตอร์

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสามารถวัดได้หลายค่า เช่น Voltage, Current, Resistance, Frequency, Diod หรือค่าอื่นๆ

แคลมป์มิเตอร์

สำหรับวัดค่ากระแสที่เกิดขึ้นในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสายไฟโดยตรง

เครื่องทดสอบไฟฟ้ารั่ว

สำหรับวัดค่ากระแสที่รั่วไหลออกมาจากในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสายไฟโดยตรง

ปากกาวัดไฟ ที่ตรวจไฟรั่ว

ใช้ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยเมื่อต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า

เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน

เครื่องวัดแอลซีอาร์ LCR meter

เครื่องมือวัดที่นิยมใช้โดยทั่วไป สำหรับคนที่ทำงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน

เครื่องที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า ไปสู่อุปกรณ์เพื่อวัดค่าต้านทานที่เกิด และวิเคราะห์ความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า

มิลลิโอห์มมิเตอร์

วัดค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นในวงจร, ระบบไฟฟ้า สำหรับการวัดค่าความต้านทานที่มีค่าต่ำมาก ได้แม่นยำ

เครื่องวัดความต้านทานดิน

ใช้ตรวจสอบก่อนการติดตั้งสายกราวน์ หรือเช็คสภาพความต้านทานเบื้องต้นของติดตั้งสายกราวน์ในระบบ

เครื่องวัดลำดับเฟส

เครื่องมือวัดที่จำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส ซึ่งมีผลต่อทิศทางการหมุนของมอเตอร์

เครื่องวิเคราะห์ไฟ

สามารถวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า สำหรับการตรวจสอบและบันทึกความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟ มีความแม่นยำสูง

ออสซิลโลสโคป

เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า, คลื่นไฟฟ้า, แรงดันของไฟฟ้า, ความถี่ ฯ และการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

วัตต์มิเตอร์

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในการทำงานของเครื่องจักร เช่น มอเตอร์หรือแสงสว่าง

เครื่องวัดความถี่

สำหรับวัดค่าความถี่ที่เกิดขึ้นในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า หลักการทำงานโดยใช้ตัวนับสะสมภายในระยะเวลาหนึ่ง

เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจ่ายไฟกระแสตรง ให้กับอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถจ่ายกระแสไฟได้อย่างเสถียร

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, สายไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับไฟฟ้าสถิต ซึ่งถือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย

Controller | Indicator

หน้าจอสำหรับแสดงผลและค่าไฟฟ้า มีหน้าจอขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดไฟ

รวบรวมอุปกรณ์ที่จะเป็นและอุปกรณ์เสริม กับเครื่องวัดไฟ เช่น แคลมป์วัด, Test Leads, Case และอื่นๆ มากมาย