บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Anemometers

Anemometers are device that design for measure wind speed, mostly use for measure weather, meteorology, aerodynamics and air flow measurement. In additional anemometer used to calculate in air system such as ventilation system in tunnel, flight test system, air navigation and air conditioning.

Air velocity Measurement Unit of Anemometer

  • ⇛ Metres per second (m/s)
  • ⇛ Kilometres per hour (km/hr)
  • ⇛ Feet per minute (ft/min)
  • ⇛ Miles per hour (mph)
  • ⇛ Knots

Air volume Measurement Unit of Anemometer

  • ⇛ Cubic feet per minute (CFM)
  • ⇛ Cubic metres per minute (CMM)
Air velocity converter chart
Air Velocity m/s ft/min km/h MPH knot
1 m/s 1 196.87 3.60 2.24 1.944
1 ft/min 0.00508 1 0.01829 0.01138 0.00987
1 km/h 0.2778 54.69 1 0.6222 0.54
1 MPH 0.4464 87.89 1.6071 1 0.8679
1 knot 0.5144 101.27 1.8519 1.1523 1
เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire
เครื่องวัดความเร็วลมแบบคัพ
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Pitot tube
เช็คทิศทางของลม | ทดสอบควัน
อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความเร็วลม

Anemometers Measurement Article

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) การใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก จากรูปจะเห็นว่ามีอุปกรณ์เพียง 2 ส่วน นั่นคือ กังหันที่ใช้วัดความเร็วลม และตัวเครื่อง วิธีการใช้งานเพียงหันกังไปในทิศทางของลมที่ต้องการวัด จากนั้นอ่านค่าที่หน้าจอของตัวเครื่อง แต่ในบางกรณีอาจทำให้ผู้ใช้สับสนเล็กน้อย เนื่องจากหน่วยการวัดความเร็วของลมนั้นมีหลายแบบเหลือเกิน

Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความเร็วลม ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับงานวัดสภาพอากาศ, งานด้านอุตุนิยมวิทยา, อากาศพลศาสตร์ นอกจากนี้ Anemometer ยังสามารถวัดปริมาตรลม ได้อีกด้วย เครื่องวัดความเร็วลม ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่งานเกี่ยวกับสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ เท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อออกแบบระบบต่างๆ เช่น ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบทดสอบการบิน...

เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม All in 1

สภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไดๆ เช่น โรงงานอุตตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล หรือ แม้แต่อาคารบ้านเรือน หากสภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด เช่น มาตรฐานเสียงดังในโรงงานไว้ที่ 80 เดซิเบล และหากดังเกินกว่าที่กำหนัดหรืออาจเป็นอันตรายต่อแก้วหู

เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม Environmental Meter ทำอะไรได้บ้าง

คุณภาพสิ่งเเวดล้อมคือ ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้เเก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นคือ อุณหภูมิ (Temperature)