บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Humidity Measurement

Hygrometers are devices to measure amount of water vapor present in the air or humidity. Two primary measurements of humidity are widely employed: Absolute humidity with g/m³ unit and Relative humidity with %RH unit.

There are various devices used to measure humidity, such as in the pass will used psychrometer that is suitable for greenhouse or anywhere. Now, hygrometers with digital or analog types are widely used. Easy to use and large display screen, many selection of types and fuctions.

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบดิจิตอล
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอนาล็อก
ไซโครมิเตอร์
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับติดตั้ง
อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความชื้นอากาศ

Humidity Measurement Article

อุณหภูมิที่เหมาะสม กับการปลูกพืช

ม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ และ มนุษย์ ล้วนต้องพึ่งพาอาศัย อุณหภูมิอากาศที่พอดีและเหมาะสม ทั้งนั้น เพื่อให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ... อุณหภูมิ มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช พืชพันธุ์บางชนิดชอบเติบโตในที่อากาศร้อน แต่บางชนิดก็ชอบเติบโตในอากาศหนาว หรือขึ้นในน้ำและบนดิน การเพาะปลูกพืชพันธุ์

ความชื้นในอากาศที่เหมาะสม กับร่างกาย

ความชื่นที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์ ? โดยทั่วไปปกติอุณหภูมิค่าเฉลี่ยภายในร่างกายมนุษย์ มีค่าประมาณ 37 องศาเซลเซียส แล้วความชื้นอากาศที่เหมาะสม กับ ร่างกายมนุษย์ ล่ะเท่าไร ?… ความชื้นสัมพันธ์ที่มนุษย์รู้สึกสบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40 % RH – 60 % RH เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 18 องศา เซลเซียส มนุษย์จะรู้สึกไม่สบายตัว

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Hygro-Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นใช้สำหรับวัดความชื้นในอากาศ มี 2 ประเภท คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) หน่วยเป็น %RH และ ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) หน่วยเป็น g/m³ ความชื้น (humidity): คือ ของเหลวที่อยู่ในอากาศหรือปริมาณไอน้ำในอากาศ เกิดจากน้ำค้างหรือหมอก

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ | Humidity Measurement

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความชื้น (Humidity) คือ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ “อัตราส่วนของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ ต่อ ปริมาณไอน้ำที่จะทำให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน” หรือ “อัตราส่วนของความดันไอน้ำที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้ำอิ่มตัว” ซึ่งค่าความชื้นสัมพัทธ์

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง/Dew point temperature

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง/Dew point temperature อุณหภูมิจุดน้ำค้าง dew point temperature หมายถึง อุณหภูมิที่เมื่ออากาศชื้นถูกทำให้เย็นลงขณะที่ปริมาณไอน้ำยังคงที่ การลดอุณหภูมิถึงจุดหนี่งจะทำให้ไอน้ำเกิดการอิ่มตัว และกลั่นตัวควบแน่นเป็นหยดน้ำ (condensate) ที่ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) คงที่ ตัวอย่าง dew point ที่เห็นในชีวิตประจำวัน เช่น การตั้งแก้วน้ำเย็นไว้ และมีหยดน้ำมาเกาะที่ผิวแก้วด้านนอก

วิธีใช้ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) และใช้สําหรับวัดอะไร

ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) คือ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง – อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Buld) คืออุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเปาะหุ้มด้วยผ้าที่ชื้น – อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb) คืออุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเปาะแห้ง ในการวัดจะต้องให้กระเปาะอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวก

Review!! T&D TR-72wb เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นไร้สาย (Cloud Network) | Wifi & Bluetooth

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้น เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแผร่หลาย เช่น ห้องเก็บสินค้าที่ต้องควบคุมความชื้น และอุณหภูมิให้อยู่ในระดับปกติ เพราะหากความชื้นในอากาศสูงจนเกินไป อาจเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดราที่กล่องกระดาษ เหล็กขึ้นสนิม แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด

การอ่านเเถบเเสดงค่า Heat stress เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้น SK-Sato รุ่น PC-7900GT

Heat stress คือ ภาวะความเครียดจากความร้อน หรือสภาวะที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคลมเเดด ซึ่งในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เเละภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้ทุกคนเกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคลมเเดดได้

เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบอนาล็อค | Analog Temperature

เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบอนาล็อคเป็นที่นิยมใช้ในโรงเรือนระบบปิดเเละห้องเเล็ป เพราะเครื่องวัดอุณหภูมิเเบบอนาล็อคมีการใช้งานง่ายเเละทนทาน อีกทั้งยังไม่ต้องใช้เเรงดันไฟฟ้าหรือเเบตเตอรี่เพื่อใช้ในการวัดเลย โดยส่วนใหญ่เเล้วเครื่องการเเสดงผลจะบอกเเค่อุณหภูมิ ณ ขณะนั้น และไม่สามารถดูค่าอื่นได้

DATA LOGGER แบบใช้ SD CARD

DATA LOGGER แบบ SD CARD ช่วยให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องยุ่งยากในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ใดๆเพื่อที่จะดูข้อมูล เพียงบันทึกข้อมูลลง SD CARD เท่านี้ก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกบนทึกอยู่ในSD CARD เราสามารถนำไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เพื่อจะดูข้อมูลได้ทันที ทั้งนี้ เครื่องวัดแบบ SD Card Series มีแบบเครื่องสีดำและสีขาว

รีวิวเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดันบรรยากาศ Testo รุ่นTesto-622 | Testo-623

Testo-622, Testo-633 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และแรงดันบรรยากาศ เป็นเครื่องที่ จอภาพขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่านค่า ดีไซน์สวยเก๋ทันสมัยเหมาะสำหรับการตั้ง⁄โต๊ะและแขวงผนัง มี Alarm การแจ้งเตือนเตือนเมื่อค่าเกินที่ตั้งไว้

เครื่องวัดดัชนีความร้อน Heat Stress (WBGT & Heat Index)

WBGT (WBGT Heat Stress Monitor) คือค่าการตรวจวัดความร้อนเพื่อป้องกันภาวะอันตราย ซึ้งอาจมีผลกระทบทำให้ เกิดอาการขาดน้ำอย่างเฉียบพลัน ช็อคหมดสติ ซึ้งเป็นภาวะที่อันตรายต่อร่างกายและชีวิต ดังนั้น จึงมีการ คิดค้นเครื่องวัดที่สามารถแสดงผลค่าการวัด WBGT ในขณะที่ปฏิบัติงาน หรือ ทำกิจกรรมต่างๆ