บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Vibration Measurement

Vibration s the mass movement in all directions In position Especially the machinery structure. Equipment parts Installed and operated in the factory. If the equipment wear. This will result in more vibration than usual. This may cause severe damage to the machine

For measuring vibration, there are two steps before measuring: Determine the method and Class of machine, motor (JIS / ISO)

Step 1. Determine the method, which is divided into 3 methods

  • ⇛ Acceleration (mm/s2) vibration measurement of machines with frequencies above 1,000 Hz, but most often used to measure and analyze the vibration and damage of internal components.
  • ⇛ Velocity (mm/s) It is the most commonly used method of measurement. Used to measure the vibration of machines with a medium frequency between 10 to 1,000 Hz, which is used to analyze the vibration of general machinery such as motors, pumps, fans, etc.
  • ⇛ Displacement (mm) Vibration measurement with frequency below 10 Hz. Peak to Peak

Step 2. Class of machine, motor (JIS / ISO) divided into 4 Class

According to JIS B 0906, the vibration velocity of the Velocity RMS is evaluated

  • ⇛ Class 1 Small machine The power is less than 15kw
  • ⇛ Class 2 Medium machine Available in capacities ranging from 15 to 75kw or 75 to 300kw
  • ⇛ Class 3 Large machine mounted on base.
  • ⇛ Class 4 The machine is large and has a turbo mounted on the base.
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
เครื่องวัดและบันทึกแรงกระแทก
อุปกรณ์เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน
หน้าจอแสดงผลค่าความสั่นสะเทือน

Vibration Measurement Article

แนะนำและสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter CardVibro Air 2 รุ่น VM-2012 ให้กับโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

LEGATOOL เราได้ออกไปสาธิตและแนะนำการใช้งานรวมไปถึงทดลองการใช้งานจริงของเครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter CardVibro Air 2 รุ่น VM-2012 ให้กับบริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งฟอร์มูล่าเป็นผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยได้มีความสนใจสินค้าในกลุ่มเครื่องวัดความสั่นสะเทือน แต่ต้องการให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้จริงและเหมาะกับการใช้งาน

ความสําคัญของการศึกษาการสั่นสะเทือน

ความสําคัญของการศึกษาการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือน (Vibration) หมายถึงการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของวัตถุเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงที่ อยู่นิ่ง โดยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของวัตถุอาจจะเป็นการเคลื่อนที่โดยอิสระ หรือมีแรงบังคับตลอดเวลา ให้เคลื่อนที่ก็ได้ การสั่นสะเทือนสามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน และในงานทางวิศวกรรมมากมาย ตัวอย่างการสั่นสะเทือนที่พบได้บ่อย เช่น การสั่นสะเทือนในรถยนต์

การทดสอบการสั่น

การทดสอบการสั่น การเคลื่อนที่ไปมาของวตัถุรอบจุดสมดุลในช่วงหนึ่ง ไม่ว่าการเคลื่อนที่น้นั จะเกิดขึ้นใน แบบซ้ำ ตัวเองหรือไม่ก็ตาม เราเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การสั่น (Vibration) หรือการแกว่ง (Oscillation) เช่น การแกว่งไป–มาของชิงช้า หรือลูกตุ้มนาฬิกา การเคลื่อนที่ของลูกสูบใน เครื่องยนต์เป็นต้น การสั่นของวตัถุต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีทั้งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และที่ทำ ให้เกิดโทษ ตัวอย่าง การเทสความสั่นสะเทือนของตัวรถจักรยานยนต์

การสั่นสะเทือนคืออะไร

การสั่นสะเทือนคือ การเคลื่อนที่ของมวลทุกทิศทุกทางในตำเเหน่งอยู่กับที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่ติดตั้งทำงานอยู่ในโรงงานทั่วๆไป เช่น การหมุนของเพลาในบูช หรือแบริ่งกาบ จะหมุนที่จุดศูนย์กลางของบูช,แบริ่ง ถ้าเเบริ่งสึกหรอจะทำให้มีระยะห่างมาก การเคลื่อนที่ของเพลาในทุกทิศทางก็มากเช่นกัน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน หรือ การเคลื่อนที่กลับของแบริ่งแท่นรองรับ โดยการสั่นสะเทือนสามารถ

รีวิวเครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น VB-8206SD ยี่ห้อ Lutron

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น VB-8206SD ยี่ห้อ Lutron คุณสมบัติเด่นๆของเครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น VB-8206SD – เซ็นเซอร์แบบแม่เหล็ก Magnatic base – ครอบคลุมช่วงความถี่ 10 Hz ถึง 1 kHz มาตรฐาน ISO2954 – ฟังก์ชั่นการวัด Acceleration, Velocity, Displacement – บันทึกข้อมูลด้วย SD Card – รีพอร์ตในรูปแบบของไฟล์ Excel

การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Vibration ด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน

การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดความสั่นสะเทือน (อ้างอิงตาม ISO 2372, CDI 2056 and ISO 2954) Step 1. เลือกวิธีการวัด Determine the method Acceleration (mm/s2) ใช้วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ความถี่ Frequency สูงกว่า 1,000 Hz แต่โดยส่วนมากมักจะใช้วัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนและการชำรุดเสียหายของลูกปืน (Bearing) Velocity (mm/s) นิยมใช้วัดมากที่สุด ใข้วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่มีความถี่ปานกลาง (10 – 1,000 Hz) ใช้วิเคราะห์ความสั่วสะเทือนของเครื่องจักรโดยทั่วไป เช่น มอเตอร์ ปั้ม พัดลม