บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Light & UV Meters

Light Meters are device used to measure amount of light. Unit of light measurement is Lux and Foot candle. Lux (lx) is amount of illuminance per square metre from one feet of light soure. Lux meters used method photodetector, best placed with light source for optimal exposure. The values obtained from optical receiver will be displayed to the user via either analog or digital device.

Basic components of a light meter
  • 1. Sensor is most important part of lux meter. Sensor is photoelectric cell that converts light to electric charge, sensor will installed inside plastic dome can received light from multiple directions.
  • 2. Display is important to display measured values. LED, LCD display for digital meter.
  • 3. Processor received data from sensor and convert to digital, and send value to display.
  • 4. Cap is part of protection sensor, mostly made from plastic or rubber.
Lux Meters
UV Meters
Solar & Pyranometers

Light Measurement Article

Light color source for LED | หลอดไฟ LED กับการวัดแสง

Light-emitting Diode หรือที่เรียกชื่อย่ออย่างแพร่หลายว่า LED คืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดนึง ที่จัดอยู่ในจำพวกไดโอด(diode) สามารถเปล่งแสง และมีคลื่นความถี่ต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันสามารถแบ่ง LED ได้ 2 ประเภทคือ 1. แบบ Lamp Type, 2. แบบ Surface Mount Type (SMD) ซึ้ง LED มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างที่สูงว่าหลอดไส้ และให้ทิศทางแสงสว่างเฉพาะด้าน

โซล่าเซลล์ คืออะไร

โซล่าเซลล์ (solar cell) หรือที่เรียกกันว่า เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงที่ตกกระทบวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ หรือ ไฟฟ้าที่มาจากเเสงนั่นเอง โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มีอายุการใช้งานประมาณ 20-25 ปี และจะผลิตไฟฟ้าในขณะที่มีเเดดตอนกลางวัน เก็บไว้ในเเบตเตอร์รี่ ซึงไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) จะเป็นไฟฟ้ากระเเสตรง

เราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร

ราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร พลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ความสําคัญของดวงอาทิตย์ ไม่ เพียงแต่เป็ นศูนย์กลางของระบบสุริ ยจักรวาล ดวงอาทิตย์ยังเป็ นแหล่งพลังงานสําคัญของโลก พลังงานนีเป็ นต้นกําเนิดของวัฏจักรของสิงมีชีวิต ทําให้เกิดการหมุนเวียนของนํ าและธาตุต่างๆ ดวงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 3.8 x 1023 กิโลวัตต์

UVA และ UVB คืออะไร

UVA และ UVB คืออะไร พลังงานที่ปล่อยมาจากดวงอาทิตย์จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึงเรียกว่า รังสีดวงอาทิตย์ หรือ รังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation) การกระจายรังสีดวงอาทิตย์ทีตกกระทบเหนือ บรรยากาศของโลก (Extraterrestrial Radiation) เรียกว่า รังสีทีนอกโลก ซึงประกอบด้วย ช่วง คลื่นสั้น ตั งแต่ 290-300 นาโนเมตร ถึง 97 เปอร์เซ็นต์ส่วนของรังสีนอกโลกทีผ่านชั นบรรยากาศ มาถึงผิวโลก

ลักซ์มิเตอร์คือเครื่องวัดปริมาณของแสงที่มองเห็น (ความสว่าง)

ลักซ์มิเตอร์คือเครื่องวัดปริมาณของแสงที่มองเห็น (ความสว่าง) ลักซ์มิเตอร์ คือเครื่องวัดปริมาณของแสงที่มองเห็น (ความสว่าง) ในพื้นที่ที่กำหนดทดสอบ สว่างจะแสดงในหน่วยของ LUX (ตัวชี้วัด) และเทียนเท้า (อังกฤษ) Lux เป็นหน่วยมาตรฐานของการวัดความเข้มของแสง (ซึ่งยังสามารถเรียกว่า “ความสว่าง” หรือ “ความสว่าง”) 1 ลักซ์มีค่าเท่ากับความสว่างของพื้นผิวหนึ่งเมตรห่างจากเทียนเดียว

แนะนำแอปพลิเคชั่น GENNECT Cross สำหรับเครื่องมือวัด HIOKI ที่มี Bluetooth®︎

แอปพลิเคชั่น GENNECT Cross คืออะไร ? GENNECT Cross คือ แอปพลิเคชั่นที่ทำให้เครื่องมือวัดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือวัดแบรนด์ HIOKI ที่สามารถรับส่งสัญญาณ Bluetooth®︎ ได้ และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ FREE! (รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android)