บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Torque Wrench & Testers

Digital torque wrench will tell the user the wrench we have wrenched. For users to control the standard

Digital Torque Wrenches We have both. The wrench head can be removed. (Interchangeable Head) and Fixed Head (Fixed Head). When the set value is reached, there is a sound and a warning light. In order to purchase, customers need to know how much of a measurement range they need. N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm can be used to record measurements and transfer measurements to a computer

Torque Testers for the management of the test to determine the torque as a standard. And is it accurate? Data can be saved. Torque tester comes with a Calibration Certificate from the factory

Insert Heads for Torque Wrenches must be compatible with the torque wrench. Torque wrench Interchangeable Head In order to purchase the wrench head, the customer needs to look at the size of the end fitting. What is the size between 9x12mm or 14x18mm, which is the same size as the customer's wrench? To prevent errors in the implementation

ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล
เครื่องทดสอบประแจทอร์ค
หัวเปลี่ยนประแจวัดแรงบิด

Digital torque testers Article

วิธีเลือกหัวประแจวัดแรงบิด สำหรับรุ่น WSC Series และ WES Series

ประแจวัดแรงบิดยี่ห้อ Eclatorq รุ่น WSC Series และรุ่น WES Series ซึ่งทั้ง 2 Series นี้สามารถเปลี่ยนหัวประแจได้ โดยหัวประแจวัดแรงบิดหรือตัวประแจวัดแรงบิดเอง มีหลากหลายรุ่นและหลากหลายขนาดโดยมีวิธีการเลือกดังนี้