บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

DO Meters

DO Meter or Dissolved Oxygen Meter is a measurement tool that designed for measure the Dissolved Oxygen volume in the water, with ratio 1 mg/L = 1 ppm. Normally the Dissolved Oxygen in the water originate from the atmosphere and photosynthesis of aquatic plants in the day time. The Dissolved Oxygen volume will be changed by temperature and the concentration of mineral in the water. If the temperature and the concentration of mineral in the water was high, the Dissolved Oxygen will be less.

The Dissolved Oxygen in the water was important for surviving and growing of aquatic animals. Suitable dissolved oxygen volume in the water should be more than 5 mg/L. (Age of aquatic animals in each period Require different volumes of Dissdolved Oxygen in the water)

The volume of oxygen in the water is another index that indicates the level of water quality, such as when the water has oxygen in the water more than or equal to 3 mg/L is the good water quality. If the oxygen in the water is less than 3 mg/L is the waste water.

Dissolved Oxygen Meter
Dissolved Oxygen Probe
DO Meter Accessories

Dissolved Oxygen Meter Article

ออกซิเจนในน้ำคืออะไร? | ทำไมต้องวัดออกซิเจนในน้ำ?

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ หรือดีโอ (Dissolved Oxygen: DO)โดยปกติออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้มาจากบรรยากาศและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Dissolved Oxygen จะแปรผกผันกับอุณหภูมิ และความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ละลายในน้ำ ถ้าหากอุณหภูมิและความเข้มข้น

การดูเเลรักษาเซ็นเซอร์เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen sensor)

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meter ยี่ห้อ Lutron ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยตัวเอง ทำให้สะดวกต่อการใช้งานเเละการเก็บรักษา

การใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (Dissdolved Oxygen Meter)

ออกซิเจนมีความสำคัญในการดำรุงชีวิตของ มนุษย์ สัตว์ และพืช หากปราศจากออกซิเจนสิ่งมีชีวิตจะตายในไม่กี่นาที ออกซิเจนพบได้ในอากาศ และน้ำซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ 20.9% และน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ควรมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 9.5 – 12 mg/L ดังนั้นการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง

ประเภทของเซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ (DO Sensors)

เซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำ มีอยู่ 2 ประเภท คือแบบ Optical Sensors และ Electrochemical Sensors โดยมีหลักการวัดที่แตกต่างกันดังนี้ 1. Optical Sensors เซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำแบบ Optical เป็นเซนเซอร์ที่ไม่ต้องใช้สารละลายอิเล็คโทรไลต์