บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Temperature Sensors & Probes

Many selection of Temperature Sensor & Probe to find your right one. Fast delivery, Knowledge database, Discount Points and Technical Support.

โพรบวัดอุณหภูมิ
โพรบวัดอุณหภูมิ SK SATO (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิ TASCO (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิ Anritsu (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิยี่ห้ออื่นๆ (Special Connection)
โพรบแบบสั่งทำพิเศษ: โทร. 02-746 9933