บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Salt Meters

Salinity measurement of soluble salts can be found in salt water or brackish water. The ppt stands for part per thousand. The salinity of the world's oceans is 35 ppt, the freshwater is less than 0.5 ppt and the brackish water is in the range of 0.5 to 25. ppt. The salinity values ​​will vary depending on rainfall or the amount of salt in the water is one of the important determinants of the existence of any organism in that water source. Fresh water and salt water are very different. Freshwater plants or animals have more salt in their cells than in living water. These creatures will get rid of salt as waste Sea-dwelling plants and animals have an equal or lesser amount of salt than their living habitats and have a physiological mechanism to maintain the balance of salt. In addition, these organisms. Can also tolerate salinity changes in living water.

Salt Meters
Salt Meter Accessories

Salt meter Measurement Articles

ความเค็มในอาหาร และโทษจาการกินเค็ม

รสเค็มคืออะไร ? รสเค็ม คือ ธาตุโซเดียมในอาหารซึ่งมีหน้าที่ช่วยรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย ทำให้การทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเป็นปกติ โดยโซเดียมที่ร่างกายได้รับร้อยละ 90-95% มาจากอาหารที่บริโภค ทั้งพืช และ เนื้อสัตว์ รวมทั้งเครื่องปรุงรส(เค็ม) และอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียม เช่น ผงชูรส, ผงปรุงรส, ผงฟู, เกลือ, น้ำปลา, ซีอิ๊ว, เต้าเจี้ยว, น้ำมันหอย, เครื่องปรุงรสต่างๆ เป็นต้น

การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (SALINITY)

การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (SALINITY) การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (SALINITY) การตรวจวัดความเค็ม เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือที่ละลายน้ำที่พบในน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย โดยมีหน่วยเป็นส่วนในหนึ่งพันส่วน (ppt ย่อมาจาก part per thousand) ความเค็มของน้ำทะเลของโลกมีค่าเฉลี่ย 35 ppt น้ำจืดมีค่าไม่เกิน 0.5 ppt น้ำกร่อยมีค่า 0.5 – 25 ppt ค่าความเค็มจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณหยาดน้ำฟ้า น้ำจากหิมะละลาย

เครื่องวัดความเค็ม PAL-Salt เเละ PAL – Salt Mohr การวัดต่างกันอย่างไร ?

PAL-Salt เเละ PAL – Salt Mohr คือ เครื่องวัดความเค็ม ที่ใช้หลักการวัดเเบบ Conductivity Method โดยสองรุ่นนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกัน เเต่เเตกต่าง กันที่ PAL-Salt สามารถวัดได้ 0.00 to 10.0% ( g/100g ) เเละ PAL-Salt Mohr สามารถวัดได้ 0.00 to 10.0% ( g/100ml)