บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

BOD & COD Meters

BOD & COD What is it?

BOD (Biochemical Oxygen Demand) the amount of oxygen that microbes use to decompose organic matter

COD (Chemical Oxygen Demand) The amount of oxygen the chemical uses to decompose organic matter

∴ BOD & COD That ne one of the principles in water quality analysis. One of the important factors in determining the quality of water is the amount of oxygen in the water (Dissolved Oxygen). Here, the BOD and COD are indicative of the amount of oxygen used in the decomposition of organic matter in wastewater

BOD Meters
COD Meters

BOD & COD Meters Articles

BOD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BOD ย่อมาจาก Biochemical Oxygen Demand ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของน้ำก็คือปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) แต่หากเป็นน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง จะต้องคำนึงถึงค่าปริมาณ ออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ด้วย ซึ่งค่า BOD นี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้เป็นข้อมูล