บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ขอรับแคตตาล็อก

Catalog ขณะนี้ทาง บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราได้จัดทำแคตตาล็อกของ LEGATOOL Ver.2018 ไว้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว ภายในจะมีรายละเอียดสินค้าของ LEGATOOL ทุกชนิดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตัดสินใจของลูกค้า โดย Catalog LEGATOOL ฉบับปี 2018 พิมพ์ 1 สี จำนวน 440 หน้า รวบรวมเครื่องมือวัดคุณภาพไว้อย่างครบถ้วน

Catalog legatool Catalog legatool
Catalog legatool Catalog legatool