บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง: เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของแสง หน่วยของการวัดแสง มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot candle)

ลักซ์ คือความเข้มของแสงทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวขนาดหนึ่งตารางเมตร จากแหล่งกำเนิดแสงระยะหนึ่งฟุต เครื่องวัดแสงจะวัดปริมาณของแสงโดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณแสง (Photodetector) ซึ่งจะถูกวางตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อการรับแสงได้ดีที่สุด ค่าที่ได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณแสงจะถูกแสดงแก่ผู้ใช้งานผ่านทางเครื่องมือวัดแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอล


ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องวัดแสง
  • 1. เซ็นเซอร์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องวัดแสง เซ็นเซอร์คือโฟโตอิเล็กทริกเซลล์ที่แปลงคลื่นแสงเป็นประจุไฟฟ้า เซ็นเซอร์รับแสงจะถูกติดตั้งอยู่ภายในโดมพลาสติกสีขาวที่ทำหน้าที่รับแสงจากหลายทิศทาง
  • 2. จอแสดงผล เครื่องวัดแสงจะต้องมีจอแสดงผลเพื่อแสดงค่าที่ได้จากการวัด เครื่องวัดแสงแบบอะนาล็อกใช้เข็มส่วนแบบดิจิตอลใช้แอลซีดีแสดงผลการวัด
  • 3. ส่วนประมวลผล ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์รับแสงแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งต่อให้กับจอแสดงผลหรือเอาท์พุทอื่นๆ
  • 4. ฝาครอบ โดยทั่วไปทำจากพลาสติกหรือยางสีดำ เพื่อปกป้องเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่บอบบางและแตกหักได้ง่าย
เครื่องวัดแสงลักซ์

เครื่องวัดแสงลักซ์ Lux Meter สำหรับวัดความสว่างของแสง เช่นแสงในอาคาร สำนักงาน แสงกลางแจ้ง

เครื่องวัดแสงยูวี

เครื่องวัดแสงยูวี UVA|UVB ในแสงแดด เครื่องวัดแสง UVC สำหรับหลอดไฟฆ่าเชื้อ

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ Pyranometer วัดความเข้มแสงก่อนการติดตั้ง Solar cell