บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดสูญญากาศ

เครื่องวัดสูญญากาศ

เครื่องวัดสูญญากาศ (Vacuum Meters) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการตรวจสอบคุณภาพของ "ระบบสูญญากาศ" เนื่องจากหากในระบบมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ก็ยิ่งทำให้คุณภาพของระบบสูญญาณลดต่ำลง

4 รายการ

ต่อหน้า

4 รายการ

ต่อหน้า