บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Field Meters) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับไฟฟ้าสถิต ซึ่งถือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้ได้ เช่น อุปกรณ์จำพวก IC ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำมักมีความไวต่อไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน เมื่อการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต Electrostatic Field เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่ใช้วัดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้ สามารถแสดงค่าความต่างศักย์ออกว่าเป็นแรงดัน (โวลท์) ใช้งานได้ง่าย

โดยการใช้เครื่องมือชี้ไปที่บริเวณที่ต้องการวัดห่างประมาณ 25 mm เพื่อให้ทราบว่าตรงนั้นมีไฟฟ้าสถิตอยู่เท่าใด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าคงค้างอยู่ มีผลเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ เพื่อจะได้หาวิธีทางแก้ไขต่อไปและอีกวิธีหนึ่งคือการวัดความต้านทานของพื้นผิว เพื่อให้ทราบว่าพื้นผิวนั้นสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือไม่ มีความวัดความเป็นฉนวนที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ หรือใช้วัดพื้นที่การทำงาน รวมถึงถุงเท้า รองเท้า ที่ใช้ในการป้องการเกิดไฟฟ้าสถิตขณะทำงานด้วย

7 รายการ

ต่อหน้า

7 รายการ

ต่อหน้า