บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์

เลกะทูลได้รวบรวมเครื่องวัดอุณหภูมิ มีให้เลือกหลากหลายแบบ ขึ้นอยูกับการใช้งานแต่ละประเภท มีทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะกับอุณหภูมิต่ำ - อุณหภูมิสูง เครืองวัดอุณภูมิแบบเข็ม เครื่องบันทึกอุณหภูมิ หรือแม้กระทั่งเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับติดตั้งระบบ online 

เครื่องวัดอุณหภูมิประเภทหลักๆ แบ่งออกเป็นเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็ม เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โพรบวัดอุณหภูมิ thermocouple เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ online thermometer สามารถอ้างอิงหมวดต่างๆได้จากหัวข้อด้านล่าง

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์

เครื่องวัดอุณหภูมิ Data Logger

สำหรับงานวัดและบันทึกอุณหภูมิ มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ

เครื่องวัดอุณหภูมิ Pen Type โพรบในตัว Built-in probe

เครื่องวัดอุณหภูมิที่ตัวเครื่องกับโพรบยึดติดกันไม่สามารถถอดออกจากกันได้ มีขนาดเล็ก

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแยกโพรบ

เครื่องวัดอุณหภูมิที่ ใช้งานร่วมกับโพรบวัดอุณหภูมิ สามารถถอดแยกกับตัวเครื่องได้

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย

เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wireless

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer)

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล ที่วัดอุณหภูมิ แบบ ไม่สัมผัส (Non-Contact) ด้วยรังสีอินฟราเรด

กล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายภาพที่แสดงค่าความร้อนของวัตถุที่ถ่ายภาพ ณ ขณะนั้น

 

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ Fiber Optic Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ Fiber optic sensor วัดอุณหภูมิสำหรับ High frequency wave, high voltage application

   

เครื่องวัดอุณหภูมิอนาล็อก

ปรอทวัดอุณหภูมิ

ที่วัดอุณหภูมิ Bimetal Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมกราฟ

   

แถบวัดอุณหภูมิ

 

 

เซนเซอร์และโพรบวัดอุณหภูมิ

โพรบวัดอุณหภูมิ

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับยี่ห้อ SK SATO

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับยี่ห้อ TASCO

โพรบแบบสั่งทำพิเศษ

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับยี่ห้อ  ANRITSU

โพรบวัดอุณหภูมิยี่ห้ออื่นๆ

โพรบแบบสั่งทำพิเศษ : โทร. 02-746 9933

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับติดตั้ง

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Recorder และ Data Logger

Temperature Controllers & Indicators (Install type)

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ที่วัดอุณหภูมิ Bimetal สำหรับติดตั้ง

เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน

 
เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน Heat Flow  

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ

 
อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ  

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย