บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

โพรบวัดอุณหภูมิ TASCO (Special Connection)

โพรบวัดอุณหภูมิ Thermocouple type K สำหรับใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิ TASCO TNA-110 Connection แบบ TASCO Original plug

13 รายการ

ต่อหน้า

13 รายการ

ต่อหน้า