บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

Digital Thermometer ท่านสามารถคลิกเลือกสินค้าได้ที่เมนูด้านซ้าย จาก"ประเภท" เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลประเภทต่างๆที่มีจำหน่าย หรือ "คลิกที่รูปด้านล่าง" เพื่อเลือกสินค้าประเภทต่างๆ

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบบันทึกข้อมูล

สำหรับงานวัดและบันทึกอุณหภูมิ มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ

เครื่องวัดอุณหภูมิ (โพรบในตัว)

เครื่องวัดอุณหภูมิที่ตัวเครื่องกับโพรบยึดติดกันไม่สามารถถอดออกจากกันได้ มีขนาดเล็ก

เครื่องวัดอุณหภูมิ (แยกโพรบ)

เครื่องวัดอุณหภูมิที่ ใช้งานร่วมกับโพรบวัดอุณหภูมิ สามารถถอดแยกกับตัวเครื่องได้

เครื่องวัดอุณหภูมิ (ไร้สาย)

เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wireless

เครื่องวัดอุณหภูมิ (อินฟราเรด)

ทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล ที่วัดอุณหภูมิ แบบ ไม่สัมผัส (Non-Contact) ด้วยรังสีอินฟราเรด

กล้องถ่ายภาพความร้อน

ทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล ที่วัดอุณหภูมิ แบบ ไม่สัมผัส (Non-Contact) ด้วยรังสีอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก

เครื่องวัดอุณหภูมิไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic sensor) วัดอุณหภูมิสำหรับ High frequency wave, high voltage application