บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (Digital Thermometer) มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ในการเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานนั้นผู้ใช้งานควรดูจากความเหมาะสม ลักษณะการนำไปใช้งานว่าใช้งานรูปแบบใด ต้องการช่วงการวัดที่เท่าไหร่ ความแม่นยำมากน้อยเพียงใด ต้องการการบันทึกข้อมูลได้หรือไม่ หรือต้องการแบบที่สามารถถอดเปลี่ยนเซนเซอร์ได้ ราคาที่ต้องการประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น เมื่อทราบความต้องการเบื้องต้นแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภมูิได้ตรงและเหมาะสมกับความต้องการ เลกะทูลเราได้รวบรวมรูปแบบและลักษณะของเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (Digital Thermometer) มาให้ผู้ซื้อเลือกตามเมนูด้านล่าง หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับผนักงานขาย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแยกโพรบ
เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย
ปืนวัดอุณหภูมิ
กล้องถ่ายภาพความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ FIBER OPTIC