บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความเงาพื้นผิว

เครื่องวัดความเงา

เครื่องวัดความเงา (Gloss Meter) คือ เครื่องวัดคุณสมบัติการสะท้อนแสงบนพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งวัตถุที่ใช้ในการทดสอบมีหลากหลายประเภทที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น อโลหะ (Non-metal) มีคุณสมบัติการสะท้อนมากเมื่อมุมในการวัดมาก (วัดจากเส้นตั้งฉากวัตถุ) หรือ โลหะ (Metal) มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงได้มากที่มุมเล็ก ๆ จึงเห็นได้ว่าวิธีการวัดความเงาจะมีมุมที่แตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุ

2 รายการ

ต่อหน้า

2 รายการ

ต่อหน้า