บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เซนเซอร์และโพรบวัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิหรือโพรบวัดอุณหภูมิ (Temperature probe) นั้นมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ในการเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้งานนั้นผู้ใช้งานควรดูจากลักษณะของตัวหัวเสียบว่าสามารถเสียบกับตัวเครื่องวัดอุณหภูมิได้หรือไม่ ว่ารูปแบบของหัวเสียบเป็นแบบใดนั้นเอง เพราะตัวเครื่องบางรุ่นหรือบ้างยี่ห้อรองรับหัวเสียบแบบเฉพาะ นอกจากเรื่องของหัวเสียบแล้วต้องดูว่าผู้ใช้งานนั้นนำไปใช้งานที่ช่วงการวัดอุณหภูมิที่ช่วงการวัดเท่าไร เพื่อการนำไปใช้งานได้ครอบคลุมไม่ผิดพลาดนั้นเอง หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับผนักงานขาย

โพรบวัดอุณหภูมิ
โพรบวัดอุณหภูมิ SK SATO (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิ TASCO (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิ Anritsu (Special Connection)
โพรบวัดอุณหภูมิยี่ห้ออื่นๆ (Special Connection)
โพรบแบบสั่งทำพิเศษ: โทร. 02-746 9933