บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวิเคราะห์ไฟ

เครื่องวิเคราะห์ไฟ

เครื่องวิเคราะห์ไฟ (Power Analyzers) เป็นเครื่องวัดและวิเคราะห์ไฟฟ้า ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า สำหรับการตรวจสอบและบันทึกความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการประเมินปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ เช่น เเรงดันไฟเกิน (Swells), เเรงดันเกิน (Dips), ไฟดับชั่วขณะ (Interruption), กระเเสสูงชั่วขณะ (Interruption), กระเเสกระโชกชั่วขณะ (Transient), ฮามอร์นิกส์ (harmonics) และปัญหาทางไฟฟ้าอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14 รายการ

ต่อหน้า

14 รายการ

ต่อหน้า