บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Kyoritsu Pack test

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Kyoritsu Pack test

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Kyoritsu Pack test เป็นชุดสารเคมีที่ใช้ผสมลงในตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีการเจือปนจากสารต่าง ๆ ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 40 parameters เช่น COD, Cu, CN, Ni, Zn, SiO2, Mn, F, Fe, H2O2,..., PO4

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Kyoritsu Pack test นำเข้าจากญี่ปุ่น ตรวจสอบคุณภาพน้ำได้รวดเร็วอย่างทันทีจากแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย ทุก ๆ คนจึงสามารถใช้งานได้

11 รายการ

ต่อหน้า

11 รายการ

ต่อหน้า