บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ปรอทวัดอุณหภูมิ

ปรอทวัดอุณหภูมิ

ปรอทวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกล ด้วยหลักการขยายตัว หรือหดตัวของของเหลว เมื่อของเพลวได้รับความร้อนทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะขยายตัว และหดตัวลงเมื่ออุณหภูมิลดลง โดยจะถูกบรรจุอยู่ภายในหลอดแก้วแบบปิด ซึ่งของเหลวที่ใช้ต้องไม่เปลี่ยนสถานะในสภาวะการใช้งาน

โดยทั่วไปนั้นปรอทวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ แบบปรอท และ แบบแอลกอฮอล์ โดยเลือกใช้ตามย่านการวัดอุณหภูมิ ซึ่งหากต้องการวัดในย่านอุณหภูมิต่ำควรเลือกใช้แอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากกว่า และมีราคาถูกกว่าปรอท ส่วนการใช้งานในย่านอุณหภูมิสูงควรเลือกใช้ปรอท เนื่องจากปรอทจะสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้มากกว่า

12 รายการ

ต่อหน้า

12 รายการ

ต่อหน้า