บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิ

เครื่องควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิ (Controller Display & Indicator) สำหรับแสดงค่าอุณหภูมิ ใช้กับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับงานติดตั้งระบบอุณหภูมิ

เครื่องควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิ
วิธีการเลือกซื้อเครื่องควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิ
  1. ขนาดของการแสดงผล โดยคำนึงถึงจุดที่ต้องการติดตั้งว่าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่
  2. จำนวน Channel ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย โดยส่วนใหญ่จะมีจำนวน Channel ค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 10 Channels ขึ้นไป
  3. ฟังก์ชั่นการคำนวณต่าง ๆ ด้วยความสามารถของเครื่องวัดในปัจจุบัน ที่มีฟังก์ชั่นในการคำนวณและแสดงผลมากมาย เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

6 รายการ

ต่อหน้า

6 รายการ

ต่อหน้า