บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

แถบวัดความชื้นอากาศ

แถบวัดอุณหภูมิ

แถบวัดความชื้นอากาศ จะมีสารเคมีเคลือบอยู่บนแผ่นกระดาษพร้อมทั้งระบุจุดระดับความชื้นอากาศ โดยค่าความชื้นที่ระบไว้จะมีค่าเดียวกันหรือหลายค่าก็ได้ ด้านหลังมักจะมีกาวสำหรับใช้ติดลงในพื้นที่ ๆ ต้องการวัดค่า เมื่อความชื้นสูงขึ้นถึงค่าใด ๆ ตามที่ระบุไว้บนแผ่นสารเคมีที่เคลือบอยู่จะเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถเก็บแถบวัดความชื้นไว้ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลการวัดได้ด้วย

โดยแถบวัดความชื้นแต่ละชนิดนั้นจะมีช่วงการวัดต่างกัน ซึ่งจะใช้การเปลี่ยนสีเมื่อถึงระดับความชื้นนั้น ๆ โดยสามารถเลือกได้หลายช่วงการวัดและหลายระดับ

4 รายการ

ต่อหน้า

4 รายการ

ต่อหน้า