บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า

เครื่องบันทึกไฟ

เครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า จัดเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวัดและบันทึกค่ากระแสไฟในวงจร หรือ ในระบบไฟฟ้า โดยมีทั้งรูปแบบที่ใช้หน่วยความจำภายใน, ภายนอก และ เชื่อมต่อได้แบบไร้สาย

เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน

6 รายการ

ต่อหน้า

6 รายการ

ต่อหน้า