บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค

เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค

เครื่องวัดความหนาด้วยอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Thickness Gauges) สำหรับวัดความหนาของวัตถุ เช่น โลหะ, อลูมิเนียม, พลาสติก, ความหนาท่อ PVC และอื่น ๆ โดยอาศัยหลักการในการวัดคือ ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านวัตถุที่ต้องการวัด เมื่อคลื่นเสียงสะท้อนกลับมาอีกฝั่งของวัตถุ จึงได้ค่าความหนา

DeFelsko Wall Thickness

Wall Thickness

Wall Thickness

สำหรับการวัดค่าความหนาของผนังวัสดุ เช่น เหล็ก, พลาสติก และอื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิค หลักการวัดคือ ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านชิ้นงาน แล้วจึงจะสะท้อนกลับมาอีกฝั่งของชิ้นงาน จึงได้ค่าความหนา เหมาะสำหรับการวัดความหนา และตรวจสอบผลกระทบของการกัดกร่อน ของถังท่อหรือโครงสร้าง

PosiTector UTG C (Corrosion) โพรบแบบ Single echo ด้วยระบบ dual-element transducer ที่โฟกัส V-path และทำการชดเชยค่า V-path เพื่อความแม่นยำในการวัดความหนาของโลหะโดยเฉพาะการกัดกร่อนที่รุนแรงหรือรูที่เกิดขึ้นบนผนัง
PosiTector UTG M (Multi-echo) โพรบทำงานด้วยระบบ single element transducer เพื่อวัดความหนาของโลหะได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องทำลายผิวเคลือบของวัตถุนั้น ๆ

DeFelsko Inspection Instruments

11 รายการ

ต่อหน้า

11 รายการ

ต่อหน้า