บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ จะใช้หลักการในการวัดอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ Stroboscope และ Tachometer

แบบ Stroboscope ใช้หลักการของแสงกระพริบเพื่อจับภาพ หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า แสงแฟลต ส่องไปยังวัตถุที่กำลังหมุน แล้วนำความถี่ในการจับภาพโดยนับเป็นจำนวนเฟรมต่อวินาที (FPS) มาคำนวณความเร็วของวัตถุที่กำลังหมุน ซึ่งจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้นเสหมือนกำลังหยุดนิ่ง

แบบ Tachometer ใช้หลักการในการวัดอยู่ 2 ลักษณะคือ Contact tachometer เป็นการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ ใช้งานร่วมกับ adapter แบบต่าง ๆ และ Photo tachometer เป็นการใช้แสงอินฟราเรดร่วมกับสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยการส่องแสงอินฟราเรดไปยังวัตถุที่กำลังหมุนและตัวเครื่องจะอ่านค่าที่สะท้อนกลับมาเพื่อคำนวณเป็นความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ เหมาะสำหรับการวัดความเร็วรอบที่มีรอบต่ำ หรือ วัตถุที่เข้าถึงได้ยาก

สโตรโบสโคป

สโตรโบสโคป เป็นเครื่องวัดที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุก็สามารถวัดรอบได้ เช่น วัดรอบใบพัดต่าง ๆ พัดลมระบายความร้อน เป็นต้น

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความเร็วรอบ

อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความเร็วรอบ เช่น หัววัดความเร็วรอบรูปแบบต่าง ๆ เทปสะท้อนแสง หรือ หลอดไฟสำหรับ Stroboscope