บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Distance Meters) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วัดระยะทาง, วัดพื้นที่และปริมาตร, วัดความสูง เป็นต้น โดยใช้หลักการปล่อยแสงเลเซอร์ออกไปกระทบกับวัตถุที่ต้องการวัดระยะ เมื่อแสงสะท้อนกลับมาที่ตัวรับสัญญาณ จากนั้นจะทำการคำนวณค่าระยะทางจากเวลาที่แสงสะท้อนกลับมา

7 รายการ

ต่อหน้า

7 รายการ

ต่อหน้า