บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness and Inspection Instruments

 PosiTector body เป็นเครื่องวัดที่ถูกออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลไปตามการใช้งานตามแต่ละประเภทของ PosiTector probe ไม่ว่าจะเป็น การวัดความหนาของผิวเคลือบ (Coating thickness gage), การวัดค่าพื้นผิว (Surface profile gage), การวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point meter), การวัดความแข็งหรือความหนาด้วยอัลตราโซนิค และอื่นๆอีก ซึ่งตัวเครื่องมีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก และให้ผลการวัดที่แม่นยำ

PosiTector Probes

STEP1: เลือก PosiTector Gage body & SmartLink

 ตัวเครื่อง PosiTector มีให้เลือกใช้งงาน 3 แบบ ได้แก่ ■ Standard Models และ ■ Advanced Models และใหม่ ■ PosiTector SmartLink Model แบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโพนหรือแทปเล็ต รองรับมือถือทั้งระบบ Apple iOS และ Android smart devices

Defelsko PT-S Standard Model

Feature:

● ตัวเครื่องหน้าจอแบบ ขาว-ดำ 
● มีหน่วยความจำ 250 หน่วย
● เชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ด้วย 
   USB interface

Defelsko PT-A (Advanced)

Feature:

● ตัวเครื่องหน้าจอแบบ จอสี
● มีหน่วยความจำ 100,000 หน่วย
● เชื่อมต่อกับ Wifi เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ
   โปรมแกรม PosiSoft ในการดาวน์โหลด 
   และการอัพเดทซอฟต์แวร์
● เชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ด้วย
   USB interface และ Bluetooth®

PosiTector® SmartLink

Feature:

● ส่งผลการวัดไปยังสมาร์ทโฟนและแทปเล็ตทันที
● เชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ด้วย 
   USB interface
● เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและแทปเล็ตไกลสุด 10 เมตร
● รายงานผลข้อมูลแบบไฟล์ PDF และ .CSV
✱ ใช้ได้กับ PosiTector® 6000, SPG, RTR, DPM เท่านั้น

STEP2: เลือกรูปแบบการใช้งาน

 เมื่อผู้ใช้งานเลือกตัวเครื่องที่ต้องการได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเลือกรูปแบบการใช้งาน ซึ่งโพรบในแต่ละ Series ของ PosiTector ก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของงาน

PosiTector® 6000 Series

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบบนพื้นผิวโลหะ เลือกใช้ Probe และค่า Range ได้หลากหลายตามลักษณะการใช้งาน รวมทั้ง Cabled Probes, Micro Probes และชุด Xtreme สำหรับวัดบนพื้นผิวที่ร้อนหรือพื้นผิวขรุขระ

PosiTector® 200 Series

เครื่องวัดความหนาของผิวเคลือบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้, คอนกรีต, พลาสติกและพื้นผิวอื่น ๆ โดยไม่ทำลายพื้นผิว ในงานที่มีผิวเคลือบหลายชั้น เครื่อง Advanced Models สามารถวัดความหนาของแต่ละชั้นได้มากถึง 3 ชั้นและมีการอ่านข้อมูลกราฟิกสำหรับวิเคราะห์ผิวเคลือบได้อย่างละเอียด

PosiTector® SPG Series

เครื่องวัดความเรียบพื้นผิวและบันทึกค่าตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด (Peak-to-Valley Surface) เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ คอนกรีตและผิวเคลือบที่มีลวดลาย นูนสูง-นูนต่ำไม่เท่ากัน (Texture) พร้อมหัววัดผิวหน้า Alumina ที่ทนทานมากขึ้น และสาย Probe สองแบบ สำหรับวัดผิวงาน Texture โดยเฉพาะ

PosiTector® RTR Series

เครื่องวัดลักษณะของพื้นผิวเคลือบ Replica Tape Reader และบันทึกพารามิเตอร์พื้นผิวได้โดยใช้ Testex ™ Press-O-FilmTM replica tape เครื่อง PosiTector RTR-P ใช้ Sensor ภาพวัดค่า Peak Density (Pd) เครื่อง Advanced Models สามารถสร้างแบบจำลอง 2D / 3D และไฟล์ SDF ของพื้นผิวได้

PosiTector® DPM Series

เครื่องวัดจุดน้ำค้างและบันทึกสภาพอากาศ สามารถวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิพื้นผิว, อุณหภูมิจุดน้ำค้างและความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและจุดน้ำค้าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมพื้นผิวตามหลัก ISO 8502-4

PosiTector® UTG Series

เครื่องวัดความหนาด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค สำหรับวัดความหนาของผนังวัสดุ เช่น เหล็ก, พลาสติกและอื่น ๆ มี Corrosion Probes หรือ Multiple-Echo Probes Multiple-Echo Probes มีความสามารถในการระบายความร้อนได้ เครื่อง Advanced Models ประกอบด้วย A-scan ซึ่งสามารถปรับ Gain ได้และ B-scan

PosiTector® SST Series

เครื่องทดสอบเกลือที่ละลายน้ำได้ โดยวัดความเข้มข้นของเกลือที่ละลายได้บนพื้นผิวโลหะ สามารถวัดทีละชั้นของผิวงาน โดยเลือกใช้กระบวนการ Bresle และการคำนวณความหนาแน่นของเกลือบนพื้นผิวโดยอัตโนมัติ

PosiTector® SHD Series

เครื่องวัดความแข็งของวัสดุอโลหะ (Nonmetallic Materials) สามารถจับเวลาถอยหลังได้ตามหลักมาตราฐานสากล มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง แสดงผลสถิติและค่าสูงสุด วางจำหน่าย 2 รุ่น คือ Type A และ Type D

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ ทั้งหมด

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ
โพรบวัดความหนาผิวเคลือบ
อุปกรณ์เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ