บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดเสียงสะสม

เครื่องวัดเสียงสะสม

เครื่องวัดเสียงสะสม (Noise Dose Meters) คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินเสียงที่มีระดับความดังไม่คงที่และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องวัดชนิดนี้จะทำการบันทึกระดับเสียง พร้อมทั้งระยะเวลาที่วัดความดังต่าง ๆ พร้อมคำนวณปริมาณเสียงสะสมและค่าเฉลี่ยของระดับความดัง

เครื่องวัดเสียง ซาวด์คาลิเบรเตอร์ เครื่องวัดเสียงสะสม ซาวด์สโคป อุปกรณ์เครื่องวัดเสียง

3 รายการ

ต่อหน้า

3 รายการ

ต่อหน้า