บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องตรวจจับโลหะ & ไม้

เครื่องตรวจจับโลหะ & ไม้ (Metal & Wood detection) ในงานก่อสร้าง คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ หรือตรวจเช็คก่อนทำการเจาะผนังเพื่อป้องกันการเจาะที่อาจผิดพลาดจนทำให้เกิดการเสียหาย เช่น อาจจะเจาะไปโดนสายไฟที่อยู่ด้านหลังผนังหรือเจาะไม่โดนแนวไม้หลังผนัง หรือในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาจใช้ตรวจสอบลวดเย็บหรือเข็ม ที่อาจจะแปลกปลอมอยู่ในผืนผ้า เป็นต้น จึงนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราประหยัดเวลา เป็นอย่างมาก

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับไม้

เครื่องตรวจจับไม้