บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก

แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก

แท่นทดสอบแรงดึงแรงผลัก (Force Gauges Stands) เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดแรงดึง แรงผลัก สามารถวัดค่าได้ด้วยตัวเองและใช้งานร่วมกับเครื่องวัดแรงดึง แรงผลัก และอุปกรณ์เสริม ซึ่งมีทั้งแบบดิจิตอล และ อนาล็อก ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานแต่ละประเภท

10 รายการ

ต่อหน้า

10 รายการ

ต่อหน้า