บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

โพรบวัดโออาร์พี

โพรบวัดโออาร์พี

การเลือกซื้อโพรบวัดโออาร์พี

  • ⇛ ประเภทของข้อต่อ connection ของโพรบกับตัวเครื่องวัด
  • ⇛ เลือกบอดี้ของโพรบวัด แบบ Glass body หรือ Plastic (epoxy) body?
  • ⇛ เลือกอิเล็คโทรดแบบ Single-Junction หรือ Double-Junction?

4 รายการ

ต่อหน้า

4 รายการ

ต่อหน้า