บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain Gauge) นั้นถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ในการคำนวณปริมาณของน้ำฝนหรือพยากรณ์อากาศ โดยส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลของปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นั้น ๆ และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ เพื่อพยากรณ์อากาศ

2 รายการ

ต่อหน้า

2 รายการ

ต่อหน้า