บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือ ฝุ่นละออง หรือ ก๊าซอันตรายชนิดอื่น ๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยสารมลพิษนั้นโดยหลักจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ 2 ลักษณะ คือ จากธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ ก๊าซธรรมชาติต่าง ๆ และ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นและควันจากการคมนาคม

เครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์ ทั้งหมด

เครื่องนับอนุภาคอากาศ

เครื่องนับอนุภาคอากาศ เหมาะสำหรับใช้วัดค่าฝุ่นละอองที่ต่ำกว่า PM10 ไม่ให้เกินมาตรฐาน

ก๊าซมอนิเตอร์

ก๊าซมอนิเตอร์ อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

เครื่องวัดตรวจจับแก๊สรั่ว

เครื่องวัดตรวจจับแก๊สรั่ว อุปกรณ์สำคัญในการป้องกันก๊าซรั่ว ก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกาย

อุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ

อุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ เช่น กระเป๋า, ฟิลเตอร์, โฟมปิดผนึก