บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือ ฝุ่นละออง หรือ ก๊าซอันตรายชนิดอื่นๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยสารมลพิษนั้นโดยหลักจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ 2 ลักษณะ คือ จากธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ ก๊าซธรรมชาติต่างๆ และ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นและควันจากการคมนาคม ในหมวดเครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์ เราได้รวบรวมสินค้าแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  • ⇛ ก๊าซมอนิเตอร์ พื้นที่อับอากาศ คือ พื้นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายใน อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ การทำงานในพื้นที่อับอากาศต้องมีการผ่านการอบรมการทำงานอย่างถูกต้อง ที่สำคัญควรมี "เครื่องวัดก๊าซมอนิเตอร์" ที่มีมาตรฐานคอยช่วยในการตรวจสอบสภาพอากาศในระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • ⇛ เครื่องนับอนุภาคอากาศ เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดค่าอนุภาคขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่น ควัน ไอร้อน หรือละออง เป็นต้น โดยมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตั้งแต่ PM10 ลงมา สำหรับ PM10 (10 ไมครอน) และ PM2.5 (2.5 ไมครอน) นั้นเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์หากมีการสูดดมเข้าไป เพราะ PM2.5 นั้นขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้
  • ⇛ เครื่องวัดตรวจจับแก๊สรั่ว การได้รับก๊าซพิษเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น การสูดดม การหาย หรือทางผิวหนัง ล้วนแต่เกิดอันตรายต่อสุขภาพและทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น "เครื่องวัดตรวจจับแก๊สรั่ว" จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกัน ซึ่งก๊าซพิษเหล่านี้แบ่งได้เป็น 6 ประเภท
  • ⇛ อุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ ได้รวบรวมอุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ เช่น กระเป๋า, ฟิลเตอร์, โฟมปิดผนึก เป็นต้น
เครื่องนับอนุภาคอากาศ
ก๊าซมอนิเตอร์
เครื่องวัดตรวจจับแก๊สรั่ว
อุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์

บทความเกี่ยวกับเครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์ (Gas Monitors & Detectors)

PM2.5 counter and Particle counter

PM2.5 counter and Particle counter ในหลายปีมานี้ เรามักได้ยินคำว่า PM2.5 บ่อย ๆ เมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่คุ้นกับคำนี้นัก ลูกค้าและคนทัวไปมีความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบถามกับทางบ.เลกะ มากขึ้น ในหลายปีมานี้ เรามักได้ยินคำว่า PM2.5 บ่อย ๆ เมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่คุ้นกับคำนี้นัก ลูกค้าและคนทัวไปมีความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบถามกับทางบ.เลกะ มากขึ้น

ระดับออกซิเจนในอากาศ O2

ระดับออกซิเจนในอากาศมีผลต่อร่างกายอย่างไร ระดับไหนเป็นอัตรายต่อร่างกาย?? ระดับออกซิเจนในอากาศ O2 โดยปกติอยุ่ที่ 20.9%O2 ระดับออกซิเจนจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง-ต่ำจากพื้นดิน หากขึ้นไปบนยอดเขาปริมาณออกซิเจนจะลดต่ำลง หรือหากลงในอุโมงค์ เหมืองแร่หรือใต้ดิน ระดับออกซินเขนก็จะน้อยลง

หน่วยวัด ppm และ ppt ค่ามลพิษทางอากาศ คืออะไร

หน่วยวัด ppm และ ppt ค่ามลพิษทางอากาศ คืออะไร ถ้าพูดถึงเรื่องหน่วยวัด ppm และ ppt หลายท่านที่มีความรู้อยู่แล้วอาจตอบได้เลยว่าคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร แต่หลายท่านอาจไม่แน่ใจในคำตอบ ในที่นี้จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 1.Part Per Million (ppm) หมายถึง หนึ่งส่วนในล้านส่วน(1 ใน 1,000,000) หน่วยวัด PPM

การเลือกใช้เครื่องวัดกับการทำงานในที่อับอากาศ

การเลือกใช้เครื่องวัดกับการทำงานในที่อับอากาศ ที่อับอากาศ คือ พื้นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ ตัวอย่างของสถานที่อับอากาศ เช่น แท้งค์น้ำ , ไซโล , ท่อ , เตา ,ถัง , บ่อ , ห้องใต้ดิน เป็นต้น

ก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ก๊าซพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต การได้รับก๊าซพิษเข้าสู่ร่างกาย โดยการสูดดม โดยการหายใจ หรือทางผิวหนัง อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและทำให้เสียชีวิตได้ ก๊าซชนิดนี้แบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ

อันตรายของก๊าซมีเทน

อันตรายของก๊าซมีเทน มีเทน เป็นก๊าซไวไฟที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ จะลอยตัวได้ง่าย สะสมในที่สูงๆและในพื้นที่ปิด สะสมได้ดีหากอากาศร้อนและมีความชื้นสูง การตรวจวัดความเข้มข้นในบรรยากาศค่อนข้างยากที่จะตรวจพบได้ หากไม่ใช้ เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas detector) อีกประการหนึ่ง มีเทนจะเบากว่าอากาศสักครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเจอช่องว่างที่ไหน จะพุ่งออกมาจากภาชนะที่ขังไว้ทันที

O2 Meter เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ สำคัญอย่างไร

เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดปริมาณออกซิเจนในอากาศ ว่ามีปริมาณอยู่มากน้อยกว่าเพียงได เมื่อเทียบกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดแก๊สออกซิเจน วัดปริมาณแก๊สเปรียบเทียบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้

ออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์

ออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการนำวิทยาการเกี่ยวกับการนำก๊าซชนิดต่าง ๆ มาใช้สำหรับกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น เพื่อช่วยรักษาคุณภาพ และคุณค่า ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ ไว้ให้นานที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาอาหารนั่นเอง กระบวนการบรรจุแบบ Gas-Flushing เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้บรรยากาศของก๊าซชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซธรรมชาติ(NGV/LPG)คืออะไร

ก๊าซธรรมชาติ(NGV/LPG)คืออะไร ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับน้ำมัน ที่จริง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ก็คือ ซากพืชและซากสัตว์ที่ทับถมกันมานานหลายแสนหลายล้านปี และทับถมสะสมกัน จนจมอยู่ใต้ดิน แล้วเปลี่ยนรูปเป็นสิ่งที่เรียกว่า ฟอสซิล ระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จนซากสัตว์และซากพืชหรือฟอสซิลนั้นกลายเป็นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด เราจึงเรียกเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ว่า เชื้อเพลิงฟอสซิล Natural Gas for Vehicles (NGV)

Review: Lutron PM-1053 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ 3in1

Lutron PM-1053 เครื่องวัดคุณภาพอากาศ 3 in 1 หากเราพูดกันถึงอากาศแล้ว ทุกคงก็ทราบกันดีว่า “อากาศ” เป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด มนุษย์เราก็เช่นกัน เราใช้อากาศในการหายใจซึ่งหากเรานั้น ขาดอากาศเพียงแค่ 5 นาที ก็ส่งผลต่อร่างกายเราอย่างรุนแรงถึงชีวิตได้