บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) คือ ฝุ่นละออง หรือ ก๊าซอันตรายชนิดอื่น ๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยสารมลพิษนั้นโดยหลักจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ 2 ลักษณะ คือ จากธรรมชาติ และ มนุษย์สร้างขึ้น

เครื่องตรวจจับก๊าซ & ก๊าซมอนิเตอร์ ทั้งหมด

เครื่องนับอนุภาคอากาศ

เครื่องนับอนุภาคอากาศ

ก๊าซมอนิเตอร์

ก๊าซมอนิเตอร์

เครื่องวัดตรวจจับแก๊สรั่ว

เครื่องวัดตรวจจับแก๊สรั่ว

อุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ

อุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ