บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF RF Meters) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก โดยตัวเครื่องส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่ามาให้ไม่สนใจคลื่นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์ แต่จะสามารถตรวจจับคลื่นพลังงานสนามแม่เหล็กที่ผันผวนได้เป็นอย่างดี ซึ่งตามปกติแล้วนั้นคลื่นพลังงานสนามแม่เหล็กจะเกิดได้ 2 รูปแบบคือ เกิดจากธรรมชาติ เช่น หินแม่เหล็ก และจากที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น กระแสไฟฟ้าช็อตภายในบ้าน เป็นต้น

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นั้นเหมาะสำหรับการวัดค่า EMF ที่สูงเกินระดับปกติ ที่มาจากสิ่งใกล้ตัวเรา เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, สายไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลในการรบกวนคลื่นสมอง ที่เป็นบ่อเกิดของความเครียดได้

12 รายการ

ต่อหน้า

12 รายการ

ต่อหน้า